Sign In

Arvoketjun vesivastuullisuus ja riskien hallinta

Vesijalanjälki

​VTT auttaa yrityksiä arvioimaan tuotteeseen, prosessiin tai organisaatioon liittyvää vedenkäyttöä ja kehittämään teknologiaa, jonka avulla yritys voi ottaa harppauksen kohti kestävämpää vedenkäyttöä. Vesijalanjälki antaa tietoa globaalin tuoteketjun vesivirroista ja sen kriittisimmistä kohdista. Näin voidaan tunnistaa parannuskohteita vesitehokkuuteen ja ohjata investointeja. Tarjolla on arvokasta tietoa päätöksenteon, tuotekehityksen ja viestinnän tueksi. Vesijalanjälkiajattelu vahvistaa myös yrityksen kestävyysstrategiaa: ymmärtämällä oman toimintansa vaikutuksen voi vahvistaa riskinsietokykyään.

Vesijalanjälki on elinkaarilaskentaan pohjautuva menetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteen koko elinkaaren ja tuoteketjun aikainen vedenkäyttö ja veden laadun muutokset lasketaan mukaan. Vesijalanjäljen laskennassa käytetään kansainvälistä ISO standardia.

Vesijalanjälki on VTT:n erityisosaamista. Olemme verkostoituneet maailmalla tehokkaasti ja meillä on viimeisin tietämys laskentaan liittyvistä metodologioista. VTT:n asiantuntijat toimivat aktiivisesti tutkimustyössä ja ovat olleet mukana laatimassa kansainvälistä ISO standardia vesijalanjäljelle. Olemme tehneet vesijalanjälkiprojekteja monien teollisuusalojen kanssa, joihin kuuluvat mm. metsä-, kaivos-, tekstiili- ja elintarvikesektorit.

Ota yhteyttä:

Catharina Hohenthal catharina.hohenthal@vtt.fi

Helena Wessman-Jääskeläinen helena.wessman-jaaskelainen@vtt.fi