Sign In

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​

VTT:n vuosikertomus 2016

VTT:n toiminnan ytimessä ovat vahva tieteellinen ja teknologinen osaaminen. Tuotamme soveltavaan tutkimukseen pohjautuvia asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Laajan yhteistyön avulla varmistamme, että meillä on huippuosaamista valitsemillamme alueilla ja saamme käyttöömme uusimman tiedon.

Palvelumme kattavat koko innovaatioprosessin ideasta kaupallistamiseen. Yhdistämme monenlaista teknologiaa ja huippuosaamista kehittäessämme yritysten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja, jotka luovat kilpailukykyä ja edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Osallistumme teollisuuden ja liiketoiminnan uudistamiseen aktiivisesti tekemällä teknologiaennakointia ja T&K&I-työtä nousevilla kasvualueilla. Tuotamme runsaasti myös yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tietoa. Pyrimme tutkimuksen avulla vastaamaan ilmastonmuutokseen, resurssien riittävyyteen, elämänlaatuun, turvallisuuteen ja teollisuuden uudistumiseen liittyviin tulevaisuuden haasteisiin.

VTT tarjoaa käyttöön huippuosaamisen lisäksi monipuolisia ja jopa ainutlaatuisia tutkimusympäristöjä ja -laitteistoja. Pilottimittakaavan ympäristöt, kuten biotalouden ja puhtaan teknologian pilotointikeskus Bioruukki, mahdollistavat koko uuden tuotteen kehitysketjun perustutkimuksesta ja prosessien kehittämisestä aina prototypointiin ja pienimuotoiseen tuotantoon asti.

Asiakkaamme ovat arvioineet, että yhteistyö kanssamme on lisännyt kilpailukykyä, kannattavuutta ja verkostoitumista. Asiakaskyselyjen mukaan VTT:llä on ollut suuri rooli asiakkaan VTT-tutkimushankkeessa kehitetyn uuden tuotteen synnyssä. 27 % kyselyyn vastanneista asiakkaista arvioi vuonna 2015, että kehitetty uusi tai parannettu tuote tai prosessi ei olisi syntynyt ilman VTT:n asiantuntemusta.

 

Suomen T&K panostukset VTT mukana kehittämässä 36 suomalaisista innovaatioista    

 VTT:llä merkittävä rooli innovaation synnyssä Vientiyritysten liikevaihdon kasvu innovaation


 Vaikuttavuutemme innovaatioiden ja tutkimustulosten tuottajana näkyy ylläolevassa kuvassa;
​VTT:llä on ylivoimainen panos-tuotto-suhde innovaatioiden edistämisessä. 

 

1 Suomen Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2012.
3 Loikkanen, T. et al. Roles, effectiveness, and impact of VTT. Towards broad-based impact monitoring of a research and technology organisation. 2013. VTT, Espoo. VTT Technology 113. 106 p. + app. 5 p. 
*Lähde: SFINNO-tietokanta (poimittu suomalaisissa pk-yrityksissä tehdyt innovaatiot vv. 1982 – 2012), Tilastokeskus ja Suomen Asiakastieto Oy.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00