Sign In

Teollisuuden kyberturvallisuus

 

Teollisuuden kansallisen kyberturvallisuuden kehittäminen

VTT on sitoutunut toteuttajaksi Huoltovarmuuskeskuksen tilaamassa monivuotisessa hankekokonaisuudessa kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi. Lähtökohdat muodostuvat tilatuista konkreettisista yritystapauksista päätyen erikseen sovitussa yhteistyössä kehitettyihin ja katselmoituihin julkisiin tuloksiin. Julkiset tulokset esitellään ja jaetaan relevanteille teollisuuden toimijoille jatkosoveltamista varten Huoltovarmuuskeskuksen Huovi-portaalin kautta.

KYBER-TEO toimeksiantomuotoisessa hankekokonaisuudessa (2014-2016) kehitetään ja testataan teollisuudelle palveluja kyberturvallisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ja muun kotimaisen teollisuuden hyödynnettäväksi.

Kybersuojauksen käytännöt ja kartoitukset

Kehitämme ja testaamme yhdessä teollisuuden kanssa tarvittavat kartoituspalvelut, käytännöt ja vertailupohjat tuotannon kybersuojauksen tason parantamiseksi. Tämä kattaa automaatiota hyödyntävän teollisuuden tuotantoon liittyvät toiminnot ja järjestelmät sekä antaa suositukset toimenpiteille kyberturvallisuuden ja tuotannon jatkuvuuden parantamiseksi.

Kyberturvallisuuden vaatimusten jalkauttaminen tuotantoon

Sovellamme ja jatkojalostamme yhdessä kehitettyä hankintatoimen tietoturvavaatimuskantaa ja jalkautetaan vaatimuksia kohdeyritysten automatisoidun tuotannon prosesseihin tuotannon koko elinkaaressa. Sulautetaan kyberturvallisuuden ja jatkuvuuden vaatimukset ja suojauskäytännöt saumattomasti teollisuusyrityksen muihin olemassa oleviin tuotantokäytäntöihin ja ohjeisiin. Kyberturvallisuuden teknisten menetelmien ja työkalujen tutkimukseen, kehitykseen ja toimeksiantoihin käytössämme on erityinen VTT WAR ROOM.

Tuotantoautomaatioverkon monitorointipalvelut

Kehitämme ja testaamme yhdessä teollisuuden kanssa tekniset monitorointipalvelut, joilla voidaan seurata tuotannon automaatioverkon kyberturvallisuuden tilaa reaaliaikaisesti. Palvelu kattaa normaalista tuotannosta poikkeavien tapahtumien tunnistamisen ja raportoinnin yrityksen tuotannon jatkuvuudesta vastaavalle taholle.

Referenssejämme ovat muun muassa:

Fazer, Metso Automation, Neste Oil, Nixu, Nordic LAN & WAN Communication, nSense, Outotec, Prosys, Turun seudun puhdistamo (TSP), Valio, Wärtsilä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa: 

Huoltovarmuuskeskus (HVK), Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) Systeemitekniikan laitos, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus (KTK), sekä useat tietoturvapalvelujen tarjoajat.