Sign In

Pääjohtajan katsaus 2014

 

 

Vuosi 2014 jää historiaan innovaatiopoliittisesti merkittävänä käännekohtana. Useita vuosia jatkunut teollisuutemme kamppailu uuden kilpailukyvyn löytämiseksi ei ole ilmentynyt tutkimus- ja innovaatiotoiminnan aktivoitumisena vaan pikemminkin säästötoimina, jotka ovat kohdistuneet myös t&k-panoksiin. Toki poikkeuksiakin on, onneksi!

 

Viime vuosi jää historiaan merkkivuotena myös sen vuoksi, että julkisia panostuksia osaamiseen, teknologiaan ja innovaatioihin on uudelleensuunnattu sinänsä tärkeiden yhteiskunnallisten ilmiöiden pohdintaan. Niiden yhteyttä elinkeinoelämän kilpailukykyyn on kuitenkin vaikea hahmottaa. Tehdyt ratkaisut ovat johtaneet mittaviin uudelleenorganisointeihin tutkimusorganisaatioissa. Merkittävää osaamista on kadonnut pysyvästi. Historia tulee näyttämään, ovatko tehdyt ratkaisut olleet oikeita.

Viime vuosi on ollut myös VTT:lle erityinen. Vuonna 1942 perustetun valtion viraston kausi päättyi. Tulevaisuuteen suuntaamme entistä tehokkaammassa organisaatiomuodossa. Olen täysin vakuuttunut, että VTT:n muutos virastosta osakeyhtiöksi on ollut koko Suomen innovaatiojärjestelmälle merkittävä parannus! Olkoonkin, ettei VTT innovaatiotoimijana muutu, mutta yhtiömuoto mahdollistaa aiempaa joustavamman toiminnan. VTT:hen vuoden alussa yhdistynyt Mittatekniikan keskus MIKES tuo kansallisena metrologiainstituuttina hyvän lisän osaamiseemme.

VTT tulee toki jatkossakin olemaan tutkimusorganisaatio, joka tarvitsee uusien teknologisten avausten synnyttämiseksi edelleenkin huomattavasti perusrahoitusta. Hyvin toimivan tieteellisen tutkimusorganisaation on kyettävä riskinottoon. Myös valituilla alueilla tutkimusympäristöjen ja -laitteiden roolit korostuvat. Perusrahoituksen osuus täytyykin säilyttää terveellä tasolla eli 40 - 50 % kokonaisvolyymista. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa luonnollisestikin on keskeinen mittari toimintamme vaikuttavuudesta. Mutta kuinka suuri osuus toiminnastamme voi olla yritysvetoista palvelutoimintaa? Yhtä oikeata vastausta ei ole, mutta noin
30 % vaikuttaa oikealta tavoitetasolta kokonaisuudesta.

Tulevaisuus näyttää VTT:lle valoisalta. Positiivisia signaaleja on asiakaskunnassamme, ja uusia merkityksellisiä avauksia on syntynyt. Yhteistyöllä eri osapuolten, sekä elinkeinoelämän että korkeakoulujen kesken rakennamme parempaa tulevaisuutta.

 

Erkki KM Leppävuori, VTT:n pääjohtaja

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00