Sign In

VTT:n teknologiaosaaminen muunnettava yritysten uudistumiseksi ja kilpailukyvyksi

 

Uusi VTT Oy aloitti toimintansa vuoden alussa, mutta mikä sen seurauksena muuttuu? Ensinnäkin VTT:llä on nyt ensimmäistä kertaa todellinen hallitus, jolla on sekä valta että vastuu yhtiön toiminnasta ja sen eteenpäin kehittämisestä. Hallituksen vastuulla on vaatia toimivalta johdolta riittävän voimakasta uudistumista ja muutosta sekä toisaalta pyrkiä tukemaan ja kannustamaan heitä ja koko organisaatiota näissä haasteissa. Toiseksi osakeyhtiömuotoinen VTT voi nyt vapaammin ja ketterämmin kohdistaa voimavarojaan uusiin suuntiin ja tehdä uusia rohkeitakin kokeiluja. Pyrkimyksenä on saada enemmän irti VTT:n ammattilaisten korkeatasoisesta ja ainutlaatuisesta osaamisesta. On syytä muistaa, että VTT on yli 2000 hengen tutkimushenkilöstöllään kuitenkin koko Pohjois-Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä t&k-organisaatioita.

 

VTT:n ydintehtävät eivät yhtiöittämisessä muuttuneet miksikään ja näistä keskeisimmät ovat edelleenkin:

  1. Ylläpitää korkeatasoista tutkimus- ja teknologiaosaamista valituilla aloilla Suomessa ja tehdä näillä alueilla yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa sekä aivan erityisesti pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten huippututkijoiden
    kanssa. Tämän kansainvälisen yhteistyön huomattava lisääminen on mielestäni yksi tutkimustoiminnan päätavoitteista nyt ja tulevaisuudessa.
  2. Parantaa Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä teknologiaosaamisen avulla. VTT:läisille on kertynyt vuosien varrella valtava määrä osaamista ja
    kokemusta siitä, miten eri toimialoilla toimivat yritykset ovat yhteistyössä VTT:n kanssa onnistuneet uudistamaan omaa toimintaansa sekä kehittämään uusia liiketoimintoja, tuotteita ja palveluita. Tämän toiminnan voimakas kasvattaminen ja laajentaminen on koko Suomen kannalta katsoen mielestäni VTT Oy:n kaikkein kiireellisin tehtävä.

VTT:llä on ainutlaatuinen kyky auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan Suomessa ja Suomesta käsin. Riittävän moni yritys ei kuitenkaan vielä ole tietoinen siitä, missä asioissa VTT voisi olla heille oleellisesti avuksi. Potentiaalia olisi niin Suomessa toimivilla yrityksillä kuin VTT:lläkin paljon enempäänkin. Kanssakäymistä ja tapaamisia asiakkaiden kanssa on lisättävä aktiivisesti kaikilla tasoilla. Uusia keinoja kertoa mahdollisuuksista ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa on jatkuvasti ideoitava ja kokeiltava. Käytännössä siis VTT:n yksityisrahoitteinen liiketoiminta on saatava kasvuun. Se on tällä hetkellä mielestäni paras mittari siitä, kuinka paljon VTT:n teknologiaosaamista siirtyy Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvyksi.

 

Aaro Cantell, VTT:n hallituksen puheenjohtaja

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00