Sign In

VTT-visio: Tuottavuushyppäys esineiden ja asioiden internetin avulla

 

​​

Hyvinvoinnin ja kasvun ylläpitäminen Euroopassa edellyttää merkittävää tuottavuuden paranta­­mista. Esineiden ja asioiden internet (IoT) – tietotekniikan seuraava merkittävä kehitys­askel – auttaa parantamaan tuottavuutta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet mahdollisuudet pohjautuvat uudenlaisiin teknologioihin, joita voi hyödyntää lähes kaikilla liike-elämän ja yhteis­kunnallisen elämän alueilla tuottavuuden parantamisessa. 
Näitä uusia ydinteknologioita ovat anturi- ja viestintäteknologia sekä datan analysointi. Niitä tukevat energiankeräys ja sulautetut järjestelmät. 

 
Esineiden ja asioiden internet tulee yhdistämään 50 miljardia laitetta, konetta ja esinettä vuoteen 2020 mennä ja tuottaa valtavan määrän tietoa. Ajantasainen sensoritieto hyödyttää liiketoimintaa mahdollistamalla nopeamman päätöksenteon, ajantasaisen valvonnan, parem­man toiminnallisen tehokkuuden ja aivan uudenlaiset liiketoimintamallit.

 
Esineiden ja asioiden internet ja digitalisaatio ovat muutakin kuin laitteidenvälistä yhteyttä. Tietotekniikka ja elektroniikka nivoutuvat arkipäiväämme teolli­suudessa, palvelusektorilla, liikenteessä, logisti­i­kassa, terveyden­huollossa, asumisessa, koulu­tuksessa ja vapaa-ajalla melkein huomaamatta. Muutosta ei voi jättää ottamatta huomioon yritysten liiketoiminta­s​trategioissa. Se muuttaa radikaalisti ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta, ja sillä on valtava vaikutus jokaisen elämää​n ja tuotta­vuuteen kaikilla toiminta-alueilla.
 
 

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00