Sign In

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut

VTT:n vuosikertomus 2015

VTT tähtää globaalisti keskeiseksi toimijaksi biotalouden ja ympäristöteknologioiden alueella. Panostamme Suomelle keskeisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen kehittämällä teknologioita ja prosessinhallintaa. Tuotamme ratkaisuja erityisesti bio- ja kiertotalouteen sekä cleantech-sektorille, jotka myös Suomen hallitus on arvioinut tulevaisuuden merkittäviksi kasvualoiksi.

Tutkimuksessamme korostuvat kestävän kehityksen teemat. Tuemme elinkeinoelämän kehitystä rakennemuutoksissa. Nyt autamme erityisesti metsäteollisuutta menestymään ison murroksen keskellä. Tarjoamme asiakkaillemme tutkimus-, kehitys- ja pilotointipalveluja. Palvelumme perustuvat biotekniikan, termokemiallisten prosessien sekä kemian tekniikan tutkimukseen. Teemme myös prosessien ja tuotantokonseptien arviointi- ja mallinnustyötä kehityspolun eri vaiheisiin suunnittelupöydältä teollisiin demonstraatioihin asti. ​

Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2015


 

Liiketoiminnan kehittäminen 

Fazer on lisensoinut VTT:n kehittämän ja patentoiman teknologian, jonka avulla kaurasta pystytään nyt erottelemaan uusia terveysvaikutteisia ainesosia.
Innovaatio avaa ovia uusiin tuoteryhmiin meijeri-, ravintolisä-, välipala- ja kosmetiikkateolli-
suudessa.

Lue lisää:

Fazer lisensoinut VTT:n kehittämän ja patentoiman kaurateknologian

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Paptic Oy:n patentoimalla, VTT:n kuitutuotteiden ja -prosessien tutkimustyöhön perustuvalla teknologialla voidaan valmistaa 
uutta mullistavaa puukuitu-
tuotetta, jolla on muovinkaltaisia ominaisuuksia
. Materiaalilla voi korvata esim. muovikalvoa pusseissa ja pakkauksissa.

Lue lisää:

Muovipusseja puusta valmistava Paptic keräsi yli miljoonan rahoituskierroksella

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT ja joukko suomalaisia toimijoita on käynnistänyt ainutlaatuisen tuotantokokeen, jossa poisto-
puuvillasta valmistetaan uutta 
kuitua muotiteollisuudelle
Menetelmällä voidaan säästää yli 70 % vesijalanjäljessä ja 40–50 % hiilijalanjäljessä verrattuna neitseelliseen puuvillaan.

Lue lisää:

Poistopuuvillasta uutta kuitua muotiteollisuudelle

 ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Selluloosa on tulevaisuuden supermateriaali. Näin uskovat Tekesiltä 4,9 miljoonan euron rahoituksen saaneen strategisen tutkimusavauksen yhteistyökumppanit VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto. Tutkijat kehittävät yhdessä uusia biomateriaalisovelluksia Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) 2.0 -tutkimusprojektissa.

Lue lisää:

Selluloosasta biotalouden supermateriaali

Liiketoiminnan kehittäminen

Kiertotalous muuttaa radikaalisti liiketoimintaympäristöä. Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa tätä muutosta. AARRE-projektissa luodaan VTT:n johdolla uutta, käyttäjälähtöistä kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten ja asiakkaiden kanssa. Toimintamalleina ovat
nopeat kokeilut.

Lue lisää:

AARRE luotsaa yritykset kiertotalouteen 

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT on osoittanut, että puubiomassa voidaan muuntaa onnistuneesti puhtaiksi BTX-kemikaaleiksi: bentseeniksi, tolueeniksi ja ksyleeniksi. Tutkimuksen tavoitteena on, että puupohjaisilla kemikaaleilla voidaan korvata raakaöljyn käyttöä esimerkiksi muoveissa, polttoaineissa, lääkkeissä ja maaleissa.

Lue lisää:

Puhtaita teollisuuskemikaaleja puubiomassasta kaasuttamalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen

VTT on laatinut maa- ja metsätalousministeriölle tiekartan, jolla linjataan toimia Suomen täydennysproteiinin omavarai-
suuden nostamiseksi nykyisestä noin 15 %:sta 30 %:iin
.  Muutos parantaisi Suomen huolto-
varmuutta ja samalla turvaisi monimuotoisen viljelylajiston 
Suomen pelloilla.

Lue lisää:

Suomen tavoitteena kaksinkertaistaa proteiiniomavaraisuus

Liiketoiminnan kehittäminen

Lager-oluen valmistuksessa on käytetty satoja vuosia samaa 
hiivalajia toisin kuin alen, viskin, 
viinin ja siiderin valmistuksessa, 
joihin on olemassa laaja kirjo makuvivahteita tuottavia hiivoja. 
VTT kehitti hybridihiivoja, joilla 
lager-olueen voidaan luoda uudenlaista makua ja nopeuttaa valmistusprosessia.

Lue lisää:

Uusia makuvivahteita lager-olueen

Liiketoiminnan kehittäminen

Yritykset voivat vaahtorainauksen avulla saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä paperin- ja kartonginvalmistuksessa sekä laajentaa luonnonkuitupohjaisten, 
kierrätettävien ja yhä kevyempien tuotteiden valikoimaa. Parhaimmillaan tuotteita voidaan keventää 15 – 25 %. VTT on toteuttanut yhdessä suur- ja pk-yritysten kanssa useita kokeita, joissa on todennettu teknologian edut ja kartoitettu uusia tuotesovelluksia.

Lue lisää:

VTT vauhdittaa vaahtorainausteknologian kaupallistamista

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00