Sign In

Toimitusjohtajan katsaus

VTT:n vuosikertomus 2015


Liiketoiminnan kehittäminenEnsimmäinen yhtiömuotoinen vuosi oli menestyksekäs VTT:lle sekä vaikuttavuudeltaan että taloudellisesti. Tutkimuskysyntä oli vilkasta kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja paikoittain esiintyi jopa työvoimapulaa. Pohjoismaiden suurimman biotalouden tutkimusympäristön Bioruukin ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön, ja sen avulla on mahdollista nopeuttaa biotalouden innovaatioiden kaupallistamista. Kansallista teknologia- ja innovaatiopoliittista keskustelua leimasi huoli julkisen tutkimusrahoituksen leikkauksista. VTT-konsernin, samoin kuin emoyhtiönkin, liiketulos oli positiivinen.


 

 VTT:n toimintaympäristö on ollut jo useita vuosia haastava, vaikka joitakin orastavia merkkejä suomalaisen elinkeinoelämän elpymisestä on ollut nähtävissä. Useita vuosia jatkuneen teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena Suomen talous ei edelleenkään ole kääntynyt selkeälle nousu-uralle ja T&K-investoinnit ovat myös polkeneet paikallaan. Julkisessa keskustelussa asetetaan paljon toiveita uudentyyppiselle yritystoiminnalle ja palveluviennin kasvattamiselle. Suomen hallitusohjelmassa määriteltiin kansallisiksi teknologiakehityksen painopisteiksi digitalisaatio, cleantech, biotalous sekä hyvinvointi ja terveys. Nämä aihepiirit vastaavat erittäin hyvin VTT:n omia teknologiavalintoja, ja VTT on vahvasti mukana rakentamassa kasvua ja hyvinvointia Suomeen.

VTT on menestynyt hyvin kilpaillessaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2015 oli käynnissä 445 kansainvälistä julkista tutkimushanketta. VTT panosti hyvin määrätietoisesti EU:n Horisontti 2020
-ohjelman ensimmäisiin hakukierroksiin ja on toistaiseksi säilyttänyt asemansa suurimpana yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen saajana Suomessa, samoin kuin merkittävänä toimijana myös Euroopan tasolla. Tämän rahoitusmuodon ja monikansallisten tutkimusverkostojen merkitys korostuu tulevaisuudessa.

Yritystoimeksiannot lisääntyivät edellisestä vuodesta sekä liikevaihto-osuudella että laskutuksen määrällä mitattuna. Ulkomaan laskutus kasvoi voimakkaimmin eurooppalaisten asiakkaiden myötä, lisäystä oli yli 2 milj. euroa.

VTT on rakentanut biomassan jalostamiseen tähtäävän tutkimus- ja pilotointikeskuksen Espoon Kivenlahteen. Bioruukki tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Se toimii Suomelle tärkeillä puhtaan teknologian alueilla, joita ovat bioenergia, biomassan hyödyntäminen arvotuotteiksi – muun muassa biokemikaaleiksi – sekä kierrätys. Bioruukin edelleen kehittämiseen myönnettiin hallituksen kärkihankerahoitusta.

Keskeinen keino VTT:n tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi on tutkimustulosten julkaiseminen korkeatasoisilla foorumeilla. Kuluneena vuonna julkaistiin 614 tieteellistä lehtiartikkelia, joista 70 %:ssa oli mukana vähintään yksi ulkopuolinen kumppani ja 43 %:ssa vähintään yksi ulkomainen kumppani.

Myös keksintö- ja patentointitoimintamme oli vilkasta. IPR-tuotot ylsivät ennätystasolle, 2,8 milj. euroon. Esimerkkeinä lisensioiduista teollisoikeuksista voidaan mainita teknologiaratkaisut kauran prosessointiin ja bioöljyn valmistukseen. Patenttihakemuksia jätettiin 48 keksintöön pohjautuen, ja uusia keksintöilmoituksia tehtiin 292.

Yhtenä reittinä tutkimustulosten kaupallistamiseksi ovat VTT Ventures Oy:n tekemät sijoitukset spin off -yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu VTT:llä kehitettyyn teknologiaan. Portfoliossa oli vuoden lopulla 21 yhtiötä, jotka keräsivät vuonna 2015 uusia pääomia noin 8,2 milj. euroa.

VTT Expert Services Oy:ssä lanseerattiin uusi vtt-todistus.fi-hakupalvelu ja Omasertifikaatti.fi-asiointiportaali. Palveluportfolioita kehitetään jatkuvasti ja ennakoivasti muuttuvaan asiakastarpeeseen muun muassa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00