Sign In

VTT:n teknologiaosaamisesta kilpailukykyä ja kasvua Suomelle

 

Suomen eli Suomessa toimivien yritysten saaminen kasvuun on koko maan tulevaisuuden kannalta se kaikkein keskeisin haaste, josta lähes kaikki muut hyvät asiat ovat riippuvaisia. Kasvu ei tule itsestään samaa vanhaa toistamalla, vaan edellyttää yrityksiltä voimakasta uudistumista ja uuden kehittämistä. Yleensä paras menestys tulee rakentamalla uutta nykyisten vahvuuksien ympärille. Näin on Suomenkin tapauksessa. Meillä on onneksemme teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä poikkeuksellisena vahvuutena ja valttina VTT, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia, merkittävimpiä ja arvostetuimpia T&K-organisaatioita. VTT on mm. ollut pitkään yksi Euroopan suurimpia tiukasti kilpaillun EU-tutkimusrahoituksen saajia.

VTT:llä on korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi ainutlaatuinen kyky teknologiaosaamisen avulla auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan Suomessa ja Suomesta käsin. VTT:läisille on kertynyt vuosien varrella valtava määrä osaamista ja kokemusta siitä, miten eri toimialoilla toimivat yritykset ovat yhteistyössä VTT:n kanssa onnistuneet uudistamaan omaa toimintaansa sekä kehittämään uusia liiketoimintoja, tuotteita ja palveluja. Meidän kaikkien intressissä on se, että pyrimme saamaan enemmän irti VTT:n ammattilaisten korkeatasoisesta ja ainutlaatuisesta osaamisesta uuden kasvun synnyttä­misessä.

Vaikka VTT:n kyvylle luoda uutta kasvua Suomeen on juuri nyt huutava tarve, niin kuitenkin VTT:n rahoitusta leikataan samaan aikaan rajusti. Tässä on suuri ristiriita, ja meidän on VTT:ssä syytä katsoa tältä osin myös peiliin. Kyse on mielestäni VTT:n kyvystä sekä fokusoida toimintaa enemmän kasvun aikaansaamiseen että kyvystä kommunikoida sen vaikuttavuus paremmin. Jotta VTT:n mahdollisuutta luoda entistä enemmän uutta liiketoimintaa teknologian avulla voitaisiin lisätä, on meidän VTT:ssä ensin itse pystyttävä erilaisin case -esimerkein osoittamaan yhteiskunnalle ja asiakkaillemme, miten VTT:hen laitettu raha on tuottanut kasvua VTT:n asiakkaiden liiketoimintaan ja koko Suomeen. Se on kaikkein paras keino varmistaa VTT:n oma tulevaisuus ja rahoitus niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

 

Aaro Cantell
VTT:n hallituksen puheenjohtaja

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00