Sign In

VTT:n vaikuttavuus

VTT:n vuosikertomus 2015

​Innovaatioiden vaikuttavuutta voidaan arvioida tuottavuuden, kasvun tai uusiutumisen näkökulmasta. Tämä pätee myös VTT:n vaikuttavuuden arviointiin. Omissa mittareissamme olemme painottaneet tieteellisen osaamisemme, asiantuntijoidemme ja tutkimustoiminnan onnistumista erityisesti kilpailukyky, kasvu- ja asiakasnäkökulmasta arvioituna. Asiakaspalaute antaa suuntaa toiminnan kehittämiselle. Arvioimme myös T&K-yhteistyömme vaikutuksia viennin ja PK-yritysten toimintaedellytysten parantamisessa. VTT:n mukanaolo yrityksessä ja tuottamamme innovaatiot voivat lisätä suoraan yrityksen kasvua ja toimialan kilpailukykyä. Tämä näkyy myös uusina yrityksinä, työpaikkoina sekä kasvuna hyvinvoinnin ja kansantalouden mittareissa.

 

Asiakastutkimuksen 2015 tulokset

VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka tavoittelivat kyseistä vaikutusta:

 • 96 % kertoi hankkeen edistäneen verkostoitumista
 • 93 % koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen
  ansiosta
 • 81 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan
 • 77 % kertoi, että VTT-hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja
  kehitystoimintaa
 • 70 % kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja
  tuotteita, palveluja tai prosesseja
 • 69 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoiminta-
  mahdollisuuksien avaamisessa
 • 68 % ilmoitti kilpailukyvyn parantuneen VTT-hankkeen tuloksena
 • 56 % otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian
 • 53 % ilmoitti, että hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoimintakonsepti tai ansaintamalli

                                                                                    Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2015
 

VTT:n hyödyt PK-yrityksille

 • 82 % kokee VTT:n palvelujen laadun erinomaiseksi tai hyväksi
 • 76 % arvioi VTT:n palvelujen hyödyllisyyden erinomaiseksi tai hyväksi
 • 86 % antaa VTT:n henkilöstölle arvosanan erinomainen tai hyvä
 • 79 % kokee VTT:n toiminnan kokonaisuuden erinomaiseksi tai hyväksi

                                                                                         Taloustutkimus Oy:n asiakastutkimusaineisto vv. 2008 – 2014​

​       


  


 


 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00