Sign In

VTT:n vuosikertomus 2017

 

Luomme vaikuttavuutta tieteellisellä ja teknologisella erinomaisuudella


VTT:n vuosikertomus 2017 koostuu pdf-raporteista ja niitä täydentävästä verkkosisällöstä.

​​Toimitusjohtajan katsausVTT Antti Vasara

"Olemme jo vuosia pitkäjänteisesti rakentaneet VTT:stä asiakaslähtöisempää ja relevantimpaa kumppania elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin yritysten ja yhteiskunnan tarpeet, ja rakentamaan yhdessä liiketoimintamahdollisuuksia suuriinkin haasteisiin. Viime vuonna näimmekin, kuinka asiakkailtamme saatu palaute, luottamus VTT:hen sekä kiinnostavuus työnantajana paranivat. Olemme tästä ylpeitä ja kiitollisia.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia VTT:läisiä, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2017. On suuri ilo rakentaa entistä valoisampaa tulevaisuutta kanssanne."
Toimitusjohtaja
Antti Vasara

Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan >>

 

​​Avainluvut 2017*


 Kokonaistuotot*

258 M€
 
Vastaanotettuja keksintöilmoituksia

237
45 ensihakemusta**

Patenttiperheitä**

364
 

Patentteja ja hakemuksia

1 324

751 myönnettyä patenttia,
573 vireillä ollutta
patenttihakemusta**

Julkaisuja yhteensä

1 345

VTT:n omissa
julkaisusarjoissa 61**


Kansainvälisiä tieteellisiä
lehtiartikkeleita**

610Henkilöstömäärä 31.12.2017*

2 368

Tohtoreita ja lisensiaatteja*

27 %

Korkeakoulututkinto*

80 %

 
*VTT-konserni  **Emoyhtiö

Raportit 

VTT:n vuosikertomus 2017 pdf VTT 2017 avainluvut ja tilinpäätös pdf VTT 2017 vaikuttavuus 2017 Yritysvastuuraportti 2017 pdf Verojalanjälki hallinto ja ohjaus 2017 pdf Palkka- ja palkkioselvitys 2017 pdf 

  

 

Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2017 

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi