Sign In

Resurssien riittävyys – resurssiviisaus takaa menestyksen

Vuosikertomus 2017

Vehreä maisema

Väkiluvun kasvu, kaupungistuminen ja väestön vaurastuminen kuluttavat yhä enemmän luonnonvaroja. Tämä aiheuttaa yhteiskunnallisia haasteita ja on ongelma maapallon kantokyvylle.

VTT:llä ymmärretään, että tarvitsemme kestäviä, resurssitehokkaita ratkaisuja, kuten uusiutuvia raaka-aineita ja kiertotaloutta. Haasteet ratkaistaan käyttämällä resursseja harkiten ja tehokkaasti. Uusien teknologioiden
hyödyntäminen raaka-aineiden ja jätteiden käytössä avaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Teollisuus laajalti hyötyy uusiutuvista ja uudenlaisista raaka-aineista, kuten metsäbiomassasta ja hiilidioksidista. Tuotesuunnittelulla voidaan varmistaa hyvä suorituskyky kulutustavaroille, joita valmistetaan kysynnän mukaan. Täysin uudella tavalla tuotettu ruoka auttaa vesivaroja ja ympäristöä säästäen ravitsemaan kasvavan väestön.

#ResourceSufficiencyVTT

Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2017

​​Elektroniikkajätteestä metallit ja muovit talteen teknologioita
yhdistämällä

VTT kehitti uuden, erilaisia teknologioita yhdistävän elektroniikkajätteen kierrätyskonseptin vähentämään materiaalihukkaa. Konseptissa on mukana kaasutus, jonka avulla jätteestä saadaan talteen metallien ja harvinaisten
maametallien lisäksi orgaanisia ainesosia energiaksi tai esimerkiksi muovin ja kemikaalien raaka-aineiksi. VTT on
koonnut joukon suomalaisia toimijoita mukaan materiaalitehokkaan tuotannon edistämiseksi. Lue lisää elektroniikkajätteen kaasutuksesta >>

Sähköllä tuotettu proteiini lievittämään maailman nälänhätää

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteisessä tutkimuksessa on tuotettu ensimmäinen erä yksisoluproteiinia sähkön ja hiilidioksidin avulla. Näin valmistettua proteiinia voidaan kehittää eläin- ja ihmisravintoon soveltuvaksi. Menetelmä irrottaa ravinnon valmistuksen ympäristön rajoitteista. Proteiinia voidaan tuottaa missä tahansa, missä uusiutuvaa energiaa saadaan esimerkiksi auringosta. Lue lisää sähköllä tuotetusta proteiinista >>

​​Hiilidioksidista arvotuotteita

Hiilidioksidin hyödyntäminen voi olla merkittävä Euroopan taloudellisen kasvun mahdollistaja. 43 johtavaa teollista ja tutkimusorganisaatiota on mukana 30.11.2017 perustetussa CO2 Value Europe -yhdistyksessä vauhdittamassa hiilidioksidin muuntamista arvotuotteiksi. VTT on yksi sen perustajajäsenistä. CO2 Value Europe -yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja markkinoida kestäviä teollisia ratkaisuja, jotka muuttavat hiilidioksidit arvokkaiksi tuotteiksi ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä ja laajentaa raaka-ainepohjaa. Lue lisää hiilidioksidin hyödyntämisestä >>

​​Uusiokuidusta valmistettu neulos on tuntumaltaan puuvillan ja viskoosin välillä

VTT:n menetelmässä kulunut ja käyttöön kelpaamaton puuvilla liuotetaan ja käytetään uuden kuidun raaka-aineeksi. Ensimmäiset tuotemallit osoittavat, että uusiokuitu muuntuu langaksi ja miellyttäväksi neulokseksi. Karbamaattiliuotukseen perustuvalla teknologialla on nyt tuotettu pilot-laitteistolla ensimmäinen erä uusiokuitua. Ominaisuuksiltaan uusiokuidusta valmistettu neulos vastaa tutkijoiden odotuksia: se on sileää, himmeän kiiltävää ja hyvin laskeutuvaa. Lue lisää uusiokuidusta valmistetusta neuloksesta >>

 

​​ << Palaa vuosikertomuksen etusivulle
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi