Sign In

Teollisuuden uudistuminen – mahdollisuuksia innovaatioiden avulla

Vuosikertomus 2017

Kaupunki kuvattuna yläilmoista

Suunnittelun, valmistuksen ja palveluliiketoiminnan radikaali uudistaminen digitalisaation avulla luo kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle myös korkean kulurakenteen maissa. Suomen talouskasvu ja työllisyystilanne ovat tiukasti kytköksissä vientiteollisuuden menestykseen. Viennin kannalta onkin tärkeää, että suomalainen teollisuus on yksi johtavista digitaalisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittäjistä ja käyttöönottajista.

Tulevaisuuden älykkäät tuotteet ja palvelut luodaan teollisuuden uusissa ekosysteemeissä, joita tukee globaalisti kytkeytynyt alustatalous. Yhteistyö, palveluliiketoiminnan kasvava merkitys ja datan hyödyntäminen synnyttävät täysin uusia mahdollisuuksia ja muuttavat arvon luontia. Big dataan perustuvat uudet liiketoimintamallit ja palvelut vahvistavat Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Robotisaation, joustavan automaation ja keinoälyn avulla tuotantoa voidaan merkittävästi tehostaa ja tuotantokustannuksia alentaa. Tuotantoteollisuus saa kilpailukykyä erikoistumisesta sekä globaalista verkostoitumisesta. Riippuvuutta rajallisista resursseista, kuten energiasta, materiaaleista ja vedestä, voidaan vähentää kiertotalouden avulla.

Suomessa on koulutettua, taitavaa työvoimaa ja hyvät mahdollisuudet innovointiin. Meillä on siis kaikki edellytykset olla valmistavan teollisuuden ja palveluliiketoiminnan edelläkävijä.

#IndustrialRenewalVTT

 Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2017

​​Digitaalisuudesta kilpailuetua: VTT ja Hydroline kehittävät
hydraulisylintereistä uutta palveluliiketoimintaa

VTT ja Hydroline Oy kehittävät yhdessä seuraavan sukupolven verkotettuja ja älykkäitä hydraulisylintereitä. Uusi hanke mahdollistaa siirtymisen tuotekeskeisyydestä uuteen palveluliiketoimintamalliin, josta syntyy uutta kilpailuetua. Lue lisää VTT:n ja Hydrolinen hydraulisylintereistä >>

Digitaalisuus mullistaa tekstiilialan: Yksilöllisiä vaatteita kuluttajille nopeasti ja asiakaslähtöisesti

Digitaalisuus tuo lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia tekstiili-, vaate- ja muotialalle muun muassa 3D-mallintamisen, älyvaatteiden, robotiikan ja tuotteiden kustomointimahdollisuuksien ansiosta. VTT tutkii uusien digiteknologioiden tarjoamia ratkaisuja, joiden avulla nopeutetaan merkittävästi tuotevalikoimien vaihtuvuutta, lyhennetään tuotekehitystä, vähennetään tuotantokustannuksia sekä edistetään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Lue lisää tekstiilialan digitaalisuudesta >>

​​Biodieselin tuotantoon lisää tehoa hajautetulla tuotannolla

VTT on mukana kehittämässä biopolttoaineiden tuotantoprosessia, joka voidaan viedä biopohjaisen raaka-ainelähteen luokse. Uudella tuotantoprosessilla tavoitellaan 35 prosentin säästöjä tuotantokuluissa. Näin biopolttoaineiden tuotantokulut litraa kohden laskisivat jopa alle 0,80 euron. EU-rahoitteisessa COMSYN-projektissa rakennetaan tiivis kaasutus- ja synteesiprosessi, jolla valmistetaan bio- ja kierrätysraaka-aineista kilpailukykyisiä polttoaineita erityisesti raskaaseen liikenteeseen. Lue lisää kehitteillä olevasta biopolttoaineiden tuotantoprosessista >>

Tulevaisuuden tuote syntyy etänä

VTT, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) perustivat yhteisen digitaalisen tehtaan demon. Siinä valvotaan ja ohjataan etänä yhdestä paikasta organisaatioiden eri toimipisteissä sijaitsevia erilaisia robotteja. Tilassa on järjestelmän ohjaushuone, jonka näyttöjen ruudulta robottien työskentelyä ja tuotteen valmistusta ohjataan ja seurataan vaihe vaiheelta. Demo on esimerkki siitä, että tulevaisuuden tuotteen valmistumista pystytään ohjaamaan ja seuraamaan yhdestä paikasta etänä. Lue lisää digitaalisen tehtaan demosta >>

 

​​ << Palaa vuosikertomuksen etusivulle
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi