Sign In

Yritysvastuuraportti

Vuosikertomus 2017

VTT:n yritysvastuuraportti 2017 koostuu pdf-raportista ja sitä täydentävästä verkkosisällöstä.

Esimerkkejä tutkimustuloksistamme 2017  

 

​​Vastuullisen vedenkäytön edistäminen on osa VTT:n innovaatiotoimintaa

Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, VTT ja WWF Suomi ovat laatineet vesivastuusitoumuksen osana valtioneuvoston kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. VTT lupaa edistää vesivastuullisuutta toiminnassaan kehittämällä teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia tukevia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät veden tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä. Lue lisää vastuullisen vedenkäytön edistämisestä osana VTT:n innovaatiotoimintaa >>

Ilmastosuunnitelmalla kohti kestävää vähähiilistä yhteiskuntaa

Ilmastolain edellyttämän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) vaikutusarviossa on tarkasteltu ilmastopolitiikan vaikutuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöihin, energiajärjestelmään, talouteen, ympäristöön ja terveyteen. KAISU täsmentää ja täydentää marraskuussa 2016 julkaistun Energia- ja ilmasto­strategian toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökaupan ulkopuolisella, eli taakanjakosektorilla. Lue lisää ilmastosuunnitelmasta >>

​​Tekstiilikierron ekosysteemi vie kierrätyksen uudelle tasolle

Poistotekstiilin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että erilaisille kuiduille puuvillasta polyesteriin ja viskoosiin luodaan laaja lajittelu- ja keräysverkosto. On löydettävä myös yritykset, jotka haluavat lähteä mukaan kehittämään kiertotaloudesta liiketoimintaa. VTT koordinoi tekstiilikiertotaloutta kehittävässä Telaketju-hankkeessa Tekes-tuettua 2,3 miljoonan euron osuutta. Lue lisää tekstiilikierron ekosysteemistä >>

​​VTT:ltä ympäristöystävällinen ja edullinen tapa valmistaa muovipullo biomateriaalista

VTT kehitti uuden ja ympäristöystävällisen menetelmän valmistaa kasvien sokerista kierrätettävää muovia, josta voidaan valmistaa esimerkiksi biopohjaisia muovipulloja. Materiaali soveltuu myös maaleihin, pakkausten kaasu-barriereihin ja teollisiin hartseihin.  Lue lisää muovipullosta, joka valmistetaan biomateriaalista >>

​​Kaivosteollisuuden ympäristöhaittoihin ratkaisut veden ja rikastushiekan kierrättämisestä

Seitsemän suomalaisen yrityksen ja yliopiston joukko on vahvasti mukana kaivosten vesi- ja jätekonseptit uudistavassa ITERAMS-projektissa. VTT:n koordinoimassa projektissa kehitetään osaamista, jonka avulla EU:lla on mahdollisuus olla kaivosteollisuuden edelläkävijä vedenkulutuksen, jätteiden ja energiankulutuksen minimoimisessa. Kaivosteollisuus on perinteisesti tarvinnut paljon vettä ja laajoja maa-alueita. Yksi suurimmista ympäristöhaasteista malmin rikastamisessa on rikastushiekkajäte, jota saattaa muodostua yli 90 % malmin kokonaispainosta. Lue lisää kaivosteollisuuden veden ja rikastushiekan kierrättämisestä >>

​​Uuden sukupolven kestäviä kuitutuotteita VTT:n ja 33 yrityksen yhteistyöllä

Uusien kuitutuotteiden kaupallistaminen edellyttää yritysyhteistyötä ja tutkimustulosten kehittämistä pilotointivaiheen kautta markkinoille. VTT on koonnut 33 yritystä Future Fibre Products -projektiin, joka vauhdittaa kehitystä 4,5 miljoonan euron rahoituksen avulla. Hanke vahvistaa Keski-Suomen johtavaa asemaa kuitutuotteiden
kansainvälisenä osaamiskeskittymänä. Lue lisää uuden sukupolven kestävistä kuitutuotteista >>

 

​​ << Palaa vuosikertomuksen etusivulle
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi