Sign In

VTT 2016–2020

 

​​Visio

Valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla innovaatioilla

Missio

VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin.

VTT:n strategiakuva

VTT:n strategia: luomme vaikuttavuutta tieteellisellä ja teknologisella erinomaisuudella

VTT:n strategian ytimessä ovat haastelähtöisyys ja osaaminen.

Haastelähtöisesti toimimalla pyrimme ymmärtämään ne tarpeet ja mahdollisuudet, joita yrityksillä ja yhteiskunnalla on. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa vastaamaan näihin tarpeisiin luomalla yhdessä vaikuttavia ratkaisuja. Siten autamme yrityksiä menestymään ja edistämme yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

VTT:n vaikuttavuus perustuu erinomaiseen tutkimukselliseen ja teknologiseen osaamiseen. Työskentely vaativien, globaalien haasteiden ja asiakkaiden kanssa auttaa meitä kehittämään tietojamme ja taitojamme jatkuvasti sekä tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.

VTT:läiset tekevät meistä ainutlaatuisen. Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen luovat edellytykset menestymiselle työssämme asiakkaiden parhaaksi. Osaamisemme, kumppanuudet, ainutlaatuiset tutkimusympäristöt ja IPR-omaisuutemme mahdollistavat sen, että luomme oikea-aikaisia ja kaupallisesti menestyviä innovaatioita.

Huippuluokan tutkimuksemme ja kehityksemme saavutetaan keskittymällä seuraaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ne ovat laajoja, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja kasvun mahdollisuuksia Suomelle. Kutsumme niitä VTT:n majakoiksi:
  

  

Tutustu majakoihin: lue VTT Lighthouses – growth opportunities for industry and society -julkaisu!

Konkreettinen esimerkki haastelähtöisestä toimintatavastamme on VTT iBEX-instrumentti, joka antaa lisävauhtia huikeiden innovaatioiden synnylle. VTT iBEX on strategiamme ydintä. Vaikuttavuus on projektien lähtökohtana. VTT iBEXissä eri aihepiirien asiantuntijamme kohtaavat ja luovat uutta yhdessä koko yhteiskunnan kanssa. Vuosittain käynnissä on noin 10 VTT iBEX-projektia.

Lue lisää VTT iBEXistä ja käynnissä olevista projekteista.

Näin toimimme

 VTT:n toimintaa ohjaavat strategiset valinnat. Ne on tehty markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden perusteella.

​Vaikuttavuus


  1. Työskentelemme haastelähtöisesti luoden ratkaisuja yritysten ja yhteiskunnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

  2. Markkinoiden kasvumahdollisuudet (majakat) ohjaavat tutkimuksemme suuntaamista.

  3. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa palvelumalleilla, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.

  4. Tuomme aktiivisesti asiakkaita ja kumppaneita yhteen kunnianhimoisten innovaatioaloitteiden ympärille.

​Erinomaisuus


  1. Haluamme oppia yhä paremmiksi ja siksi arvioimme jatkuvasti työmme vaikutuksia.

  2. Kehitämme ihmisten ja työmme sisällön johtamista herkeämättä, jotta osaamisia saadaan pidettyä yllä ja laajennettua.

  3. Yhteistyö johtavien kansainvälisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa auttaa kehittymään ja tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.

  4. Monipuoliset rahoituslähteet varmistavat menestyksekkään toiminnan edellytykset.