Sign In

Hyvä elämä

 

​Hyvä elämä – elämänlaatua ja hyvinvointia

Suuret globaalit haasteet vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon kustannusten kasvu edellyttävät toimintatapojen muutosta, jotta sairauksia pystytään ehkäisemään tehokkaasti ja voidaan siirtyä kohti osallistavaa ja yksilöllistä terveydenhuoltoa. Työelämässä on menossa suuri murros, kuten tietotyön automatisointi sekä robotisaatio, joka vähentää perinteisiä työpaikkoja. Ihmisen ja teknologian kiinteä suhde tulee ilmi erityisesti laitteissa, joita käytämme sekä työssä että vapaa-ajalla. Vaikka laitteiden pitäisi helpottaa elämäämme, ne saattavatkin lisätä stressin määrää. Kaupungistuminen ja infrastruktuurien muutokset asettavat vaatimuksia elinympäristöjen suunnitteluun.

Suomi pystyy ratkaisemaan nämä haasteet, koska meillä on hyvin koulutettu väestö sekä paljon kasvuyrityksiä ja yhteiskunnassa vallitsee luottamuksen ilmapiiri. VTT kehittää uutta teknologiaa, palveluita ja liiketoimintamalleja, joista on aitoa hyötyä ihmisille myös yksilöinä.

#GoodLifeVTT

Lue lisää VTT:n majakoista

Ota yhteyttä