Sign In

VTT:n avoimen tieteen periaatteet

 

​VTT on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, ja VTT tukee ja edistää avoimen tieteen tutkimuskäytäntöjä, joiden mukaan tutkijat laativat ja dokumentoivat tutkimuksensa huolellisesti ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tutkimuksen tulokset ja tulkinnat julkaistaan avoimesti ja läpinäkyvästi luottamuksellisuusnäkökulmat huomioiden.

Tässä dokumentissa käsiteltävät avoimen tieteen periaatteet kattavat avoimet julkaisut ja datan. Tutkimuksen avoimet prosessit ja muut avoimen tieteen osa-alueet jätetään toistaiseksi tämän linjauksen ulkopuolelle. 

Avoin julkaiseminen

VTT:llä tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla avoimesti saatavilla, kuitenkin huomioiden, että kustantajan ehdot ja muut erillissopimukset voivat rajoittaa avoimuutta. VTT:n omissa julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut ovat vapaasti saatavilla. VTT:läisten kaikkien julkaisujen tiedot tallennetaan tutkimustietojärjestelmään, jossa on aina kun mahdollista linkit avoimesti saatavilla oleviin julkaisuihin. Tutkimustietojärjestelmä on käytettävissä www-sivujemme kautta.

Artikkelit voidaan saattaa avoimeksi täysin avoimella mallilla (Gold Open Access) tai rinnakkaistallentamalla (Green Open Access). Kirjoittajat valitsevat sopivan mallin niin projektin kuin kustantajien, yhteistyökumppanien ja rahoittajien tavoitteiden ja sopimusehtojen mukaisesti. Julkaisukanavaksi valitaan laadullisesti ja vaikuttavuudeltaan paras vaihtoehto. Avoimia kanavia suositaan.

Jos mahdollista, VTT pyrkii säilyttämään julkaisun oikeudet itsellään jatkokäytön helpottamiseksi. Jatkokäyttöä varten suositellaan Creative Commons -lisenssiä CC BY 4.0. 

Avoin data

Data tässä yhteydessä tarkoittaa projekteissa syntyvää digitaalista tausta-aineistoa. Tiedon hallinnassa ja avaamisessa VTT noudattaa kansainvälisiä FAIR-periaatteita: Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable.

VTT:n tavoitteena on avata tutkimusdataa, joka liittyy tieteellisiin artikkeleihin ja muihin avoimesti julkaistuihin tutkimustuloksiin ja joka on tuotettu julkisesti rahoitetuissa projekteissa.

Datan avaamisessa VTT on niin avoin kuin mahdollista, mutta pitää tiedot niin luottamuksellisena kuin välttämätöntä.

Peruslähtökohtana ovat aina hyvän tieteellisen tavan mukaiset eettiset periaatteet. Kussakin tutkimusprojektissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti datan avaaminen sekä avaamiseen liittyvät sopimus- ja lainsäädäntörajoitteet. VTT noudattaa tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja kunnioittaa yhteistyökumppanien kanssa sovittuja sopimusehtoja. Lisäksi oma IPR-ohjeistus ja muut kaupalliset näkökohdat vaikuttavat tapauskohtaiseen datan avaamiseen.

VTT huolehtii aineistojen löydettävyydestä viemällä datan metatiedot tai linkit metadataan tutkimustietojärjestelmään aina kun mahdollista.

Aineistonhallintasuunnitelmissa esitetään dataan liittyvät olennaisimmat tiedot: aineiston kerääminen, käsittely sekä omistajuus, julkaiseminen ja käyttöoikeudet. Lisäksi kuvataan datan elinkaari, luottamuksellisen aineiston käsittely ja datan hävittäminen.