Sign In

Yleiset sopimusehdot

 

VTT:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan osana toimeksiantajan kanssa tehtävää sopimusta, jolla sovitaan VTT:n tekemästä työstä tai tuottamasta palvelusta. Kaikki toimeksiannon yksityiskohdat määritellään yleensä erillisessä toimeksiantosopimuksessa, joka pohjautuu yleisten sopimusehtojen lisäksi projektisuunnitelmaan.

Ota yhteyttä