Sign In

Yritysvastuu

 

VTT toimii kestävän yhteiskunnan hyväksi palvellen elinkeinoelämää ja kuluttajia.

Yhteiskuntavastuusta raportoidaan GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin

VTT:n vuosikertomus on VTT:n yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeisin osa. Sen GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksesta ja GRI-taulukosta.

Muut aiheeseen liittyvät asiakirjat:

 

VTT:llä ISO 14001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

VTT oli mukana vuosina 2008–2013 WWF:n Green Office -toimistojen ympäristöjärjestelmässä. Vuoden 2013 syksyllä DNV arvioi VTT:n ympäristöjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta ja on myöntänyt VTT:lle ISO14001 -ympäristösertifikaatin.

VTT:n ympäristöpäämäärät ovat:

  • Parannamme toimintamme ekotehokkuutta
  • Viestimme avoimesti ympäristöasioistamme
  • Tuotamme uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita
  • Tuotamme asiantuntijatietoa yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi

 

Tarkoituksena on vähentää ympäristökuormitusta, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Kaikki VTT:n Suomen toimipisteet kuuluvat toimintajärjestelmän piiriin.

VTT:llä on hyväksytty energiatehokkuussuunnitelma.

Kanava väärinkäytösepäilyiden raportointiin: Whistleblower 

VTT:lle on tärkeää olla luotettava toimija asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön silmissä. Siksi haluamme varmistaa, että kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoon ja asianmukaisesti käsitellyiksi.

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida VTT:n compliance officerille lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen compliance.officer@vtt.fi. Kiitämme panoksesta toimintamme kehittämisessä.


Tietosuoja

VTT ja tietosuoja

Toimintajärjestelmän kuvaus ja sertifikaatit