Sign In

Yritysvastuu

 

VTT toimii kestävän yhteiskunnan hyväksi palvellen elinkeinoelämää ja kuluttajia.

VTT:n tutkimus- ja innovaatiovisio 2020 vastaa yhteiskunnan suuriin haasteisiin, tavoitteina puhdas maailma, kestävä talous ja hyvä elämä.

 

Yhteiskuntavastuusta raportoidaan GRI standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin

VTT-katsaus on VTT:n yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeisin osa. Erillisessä perussisältötaulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

Lue lisää VTT-katsauksesta ja GRI- raportin perussisältötaulukosta.

Muut asiakirjat, joihin yhteiskuntavastuuraportissa viitataan:

 

VTT:llä ISO 14001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

VTT oli mukana vuosina 2008 - 2013 WWF:n Green Office –toimistojen ympäristöjärjestelmässä. Vuoden 2013 syksyllä DNV arvioi VTT:n ympäristöjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta ja on myöntänyt VTT:lle ISO14001 -ympäristösertifikaatin.

VTT:n ympäristöpäämäärät ovat:

  • Parannamme toimintamme ekotehokkuutta
  • Viestimme avoimesti ympäristöasioistamme
  • Tuotamme uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita
  • Tuotamme asiantuntijatietoa yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi

 

Tarkoituksena on vähentää ympäristökuormitusta, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Kaikki VTT:n Suomen toimipisteet kuuluvat toimintajärjestelmän piiriin.

VTT:llä on hyväksytty energiatehokkuussuunnitelma.

Kanava väärinkäytösepäilyiden raportointiin: Whistleblower 

VTT:lle on tärkeää olla luotettava toimija asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön silmissä. Siksi haluamme varmistaa, että kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoon ja asianmukaisesti käsitellyiksi.

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida VTT:n compliance officerille lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen compliance.officer@vtt.fi. Kiitämme panoksesta toimintamme kehittämisessä.


Tietosuoja

VTT ja tietosuoja

 

 

VTT:n toiminnan suunnittelu ja seuranta vuoteen 2014 asti

 

Toimintajärjestelmän kuvaus ja sertifikaatit