Sign In

Yritysvastuu

 

VTT toimii kestävän yhteiskunnan hyväksi palvellen elinkeinoelämää ja kuluttajia.

Yhteiskuntavastuusta raportoidaan GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin

VTT:n vuosikertomus on VTT:n yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeisin osa. Sen GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksesta ja GRI-taulukosta.

Muut aiheeseen liittyvät asiakirjat:

VTT:llä ISO 14001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

VTT oli mukana vuosina 2008–2013 WWF:n Green Office -toimistojen ympäristöjärjestelmässä. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisen sertifikaatin VTT sai vuonna 2014. Kaikki VTT:n Suomen toimipisteet kuuluvat sertifioinnin piiriin. VTT kehittää energiatehokkuuttaan suuryritysten energiakatselmustoiminnan mukaisesti.

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti sitoudumme seuraaviin asioihin:

  1. Luomme tutkimushankkeissamme kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin
  2. Tuemme asiakkaitamme ympäristöystävällisissä innovaatioissa
  3. Kannustamme henkilöstöämme tekemään kestäviä valintoja
  4. Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita
  5. Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmäämme ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Kanava väärinkäytösepäilyiden raportointiin: Whistleblower 

VTT:lle on tärkeää olla luotettava toimija asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön silmissä. Siksi haluamme varmistaa, että kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoon ja asianmukaisesti käsitellyiksi.

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida VTT:n compliance officerille lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen compliance.officer@vtt.fi. Kiitämme panoksesta toimintamme kehittämisessä.

Tietosuoja

VTT ja tietosuoja

Toimintajärjestelmän kuvaus ja sertifikaatit