Sign In

Toimitusjohtajan katsaus

VTT:n vuosikertomus 2016

Antti Vasara


VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Tämä tehtävä on Suomen nykyisessä hitaan kasvun vaiheessa korostetun tärkeä. Elinkeinoelämä tarvitsee tuote- ja palvelukonsepteja, joista löytyvät uuden kasvun siemenet. Lisäksi elinkeinoelämä ja päätöksentekijät tarvitsevat näkemystämme ja tukeamme laaja-alaisten systeemisten muutosten tekemiseen yhteiskunnassa.

VTT tarjoaa tutkimusta palveluna ("research as a service"). Työmme luonne ja ympäristö, jossa toimimme, ovat muuttuneet paljon viime vuosina. Työmme on nykyään verkostomaista, ja arvo luodaan asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen. Olemme enenevässä määrin ekosysteemin tai verkoston solmukohta, jossa on mukana yliopistoja, start-upeja, pk-yrityksiä ja suuria yrityksiä – sekä suomalaisia että kansainvälisiä.

VTT:n toimintaympäristössä tapahtui vuonna 2016 merkittäviä muutoksia. Markkinoiden ja talouskasvun näkymät olivat vuonna 2016 haastavat. VTT:n suora valtionavustus laski 10 %, ja kilpailtu julkinen rahoitus Tekesiltä vähentyi 5 % edelliseen vuoteen nähden. VTT-konsernin kokonaistuotot – valtionavustus ja liikevaihto yhteensä – laskivat kuitenkin vain yhden prosentin, sillä emoyhtiö VTT kasvatti EU-hankkeiden liikevaihtoa 12 % ja asiakastoimeksiantojen liikevaihtoa 2 %.

Vuonna 2016 VTT:llä oli käynnissä 460 kansainvälistä tutkimushanketta ja kahden merkittävän pilotointi- ja tutkimusympäristön toteutus. Bio- ja kiertotalouden pilotointikeskus Bioruukissa on kehitetty uusiutuvan polttonesteen valmistustekniikoita, ja saatu käynnistysvalmiuteen toisen vaiheen biomassa- ja kuidunkehruuympäristön urakat.

VTT:n ydinturvallisuustutkimuksen laboratoriotilat uudessa Ydinturvallisuustalossa on otettu käyttöön, ja kuumakammioiden rakentaminen on käynnissä. Nämä uudet valmiudet tarjoavat osaltaan mahdollisuuksia kasvuun, uusiin palveluihin ja osaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2016 käynnistimme VTT:llä myös strategian päivityksen, johon osallistimme koko henkilöstön. VTT:n uudistetun strategian ytimessä on kaksi asiaa: haastelähtöisyys ja osaaminen. Haastelähtöisyys tarkoittaa sitä, että kaiken mitä teemme tulee johtaa siihen, että jokin yritys, teollisuussektori tai yhteiskunnan osa-alue saa suoraa hyötyä osaamisestamme. VTT:n vaikuttavuus syntyy, kun yritykset kasvattavat liikevaihtoaan tai työllistävät enemmän ihmisiä osaamisemme ja työmme avulla. Vaikuttavuutta on myös, kun yhteiskunnassa hyvinvointi lisääntyy tutkimustuloksiin pohjautuvien parempien päätösten myötä.

Tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen ovat kasvualueita, joille keskitämme tutkimustamme vastataksemme globaaleihin haasteisiin ja yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin. Osaamisemme, kumppanuudet, ainutlaatuiset tutkimusympäristöt ja IPR-omaisuutemme mahdollistavat sen, että VTT:ssä pystytään luomaan innovaatioita, jotka tuodaan markkinoille oikeaan aikaan ja jotka menestyvät kaupallisesti.

Vuoden 2017 alussa julkisuudessa on ollut positiivisia signaaleja siitä, että Suomen talouden odotetaan hieman kasvavan tulevaisuudessa globaalin talouden vanavedessä. Suomeen on tulossa myös merkittävää kansainvälisten yritysten tutkimus- ja valmistustoimintaa, ja myös hallitus on indikoinut tarpeen lisätä rahoitusta innovaatiotoiminnalle. Uskoa suomalaiseen innovaatiotoimintaan osoittaa mm. se, että VTT Ventures Oy:n hallinnoimiin spin off -yrityksiin tehtiin ennätysmäiset 18 milj. euron sijoitukset vuonna 2016.

Kestävän kasvun rakentaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, ja siinä ei ole oikopolkuja. Parhaimman tuloksen saavutamme yhteistyössä. Kehitämme jatkossa rooliamme suuntaan, jossa tarjoamme alustan yrityksille innovoida ja pystymme tukemaan niiden toimintaa sekä oman osaamisemme, tutkimusympäristöjemme että kumppaniemme avulla.

Toivottavasti tämä VTT-katsaus onnistuu kuvaamaan, mitä olemme saaneet aikaiseksi vuonna 2016 ja ennen kaikkea kuvaamaan, missä kaikessa pystymme olemaan yritysten ja yhteiskunnan apuna myös jatkossa!

Antti Vasara
Toimitusjohtaja

 

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00