Sign In

Tulevaisuuden ilmasto

VTT:n vuosikertomus 2016

VTT Tulevaisuuden ilmasto

Puhdasta energiaa

Strategy_icon_Climate action_small.jpgLähes 200 maata on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen. Kaikilla kasvihuonekaasupäästöjä tuottavilla aloilla tarvitaan siis ripeitä toimia. Myös Suomella on kunnianhimoinen tavoite puolittaa fossiilisten energianlähteiden käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Lukuisia laitteita, rakennuksia, kulkuvälineitä ja teollisuuden prosesseja täytyy muokata ja uudistaa energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Se, että käyttäjistä tulee myös tuottajia (englanniksi prosumers), uudistaa energiamarkkinoita. Innovaatioita, jotka tuottavat vähähiilistä energiaa erilaisista lähteistä, tarvitaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan ennen.

VTT edistää uudenlaisia energian- ja polttoainetuotannon teknologioita sekä digitalisaatiota, sillä niiden avulla on mahdollista tukea systeemistä energiamurrosta.

#ClimateActionVTT

Lue lisää VTT:n majakoista

 Referenssejä ja tutkimustuloksia

 

iStock_000014945502_Large.jpg

Energia- ja CO2 päästöjen
minimoiminen älykkäissä
kaupungeissa

Helen ja Helsingin kaupunki

LUE LISÄÄ »

 

    
Teollisuuden jätelämpö kaukolämmöksi

KatuVTT visioi yhdessä muiden toimijoiden kanssa uusia tapoja hillitä energiankulutusta. Keskitetyn lämmön tarvetta ja päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi hyödyntämällä TEOLLISUUDEN JÄTELÄMPÖÄ KAUKOLÄMPÖVERKOSTOSSA.

Lue lisää

Teollisuuden jätelämmöstä energiaa kaukolämpöön – päästöt puoliksi

IoT-laitteiden energiatehokkuutta parantava Minima Processor Oy sai miljoonarahoituksen

VTT yhdisti mikropiirisiruun tehokkaan nanomateriaalipohjaisen energiavaraston

Suomalaisen puukuidun maailmanvalloitus näkyi Linnan juhlissa

TransSmart sähköistää liikenteen

SähköbussiVTT ja Helsingin seudun liikenne (HSL) tekevät TransSmart-ohjelmassa yhteistyötä älykkään vähähiilistä energiaa käyttävän liikenteen edistämiseksi. Helsinki panostaa JOUKKOLIIKENTEEN SÄHKÖISTÄMISEEN.

Lue lisää

Liikenteen biopolttoaineiden kestävyyskriteereihin muutosehdotuksia

HSL:n tiedote: HSL ja VTT jatkavat yhteistyötään älykkään vähähiilisen liikenteen edistämiseksi 

Bio-CLC-teknologia pilotoitu

VTT biomassa puupelletitVTT on kehittänyt biomassan polttoon BIO-CLC-TEKNOLOGIAA Suomen sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille. Uutta menetelmää on pilotoitu puupelleteillä VTT:n Bioruukissa. Menetelmä parantaa sähköntuotannon hyötysuhdetta.

Lue lisää

VTT kehittää biomassan polttoteknologiaa – tavoitteena negatiiviset päästöt 

Laivojen mustan hiilen päästöt kuriin

laivojen päästötVTT on kehittänyt Ilmatieteen laitoksen, yliopistojen ja useiden yritysten kanssa yksiselitteistä ja luotettavaa tapaa LAIVOJEN MUSTAN HIILEN PÄÄSTÖJEN määritykseen ja mittaamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää varauduttaessa päästömääräyksien kiristymiseen.

Lue lisää

Ilmastonmuokkaus sisältää riskejä

keinoteknoinen ilmastonmuokkausKEINOTEKOISTA ILMASTONMUOKKAUSTA, kuten auringonsäteilyn heijastamista takaisin avaruuteen, on tarjottu päästöjen vähentämisen sijaan vaihtoehdoksi ilmaston viilentämiseen. VTT ja Ilmatieteen laitos ovat tutkineet tähän liittyviä riskejä.

Lue lisää

 

Biokaasulähteet raaka-ainelähteiksi

biokaasulähde petrimaljassaVTT:n menetelmän avulla pienetkin metaania sisältävät BIOKAASULÄHTEET voidaan muuntaa eläinrehun tai BIOMUOVIN RAAKA-AINELÄHTEIKSI maatiloilla, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Ratkaisun avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää

Maatilojen biokaasusta proteiinirehua ja biomuovia

 

 

 
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00