Sign In

Tutustu meihin

 

VTT:n arvot ja prioriteetit

Huippuosaamisella menestykseen

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on menestyksemme kulmakivi. Tähän pääsemme panostamalla koko henkilöstön jatkuvaan oppiseen ja kehittymiseen. Mielekkään ja innostavan työssäoppimisen lisäksi meillä on jatkuvasti meneillään useita kehitysohjelmia ja mentorointia. Uudet työntekijät saavat kattavan perehdytyksen organisaatioon ja työhön. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä takaamme henkilöstömme huipputulokset ja VTT:n menestyksen.

Hyvinvoiva #VTTPeople

Työhyvinvointi on meille tärkeä menestystekijä. Tarjoamme tavallista laajemman työterveyshuollon koko työuran tueksi. Työturvallisuus on prioriteettimme ja olemme ylpeitä siitä. Meillä on toimiva työympäristö, jossa huippukollegojen lisäksi hyvät työtilat ja –välineet. Tarjoamme henkilöstölle myös erilaisia hyvinvointia tukevia tempauksia ja pidämme yllä erinomaista yrityskulttuuriamme.

Huiput huomataan

VTT:llä on monipuolinen, kannustava ja innostava rahallisen palkitsemisen kokonaisuus, jonka piirissä on koko henkilöstö samanarvoisesti asemasta riippumatta. Olemme alamme huippuja ja meillä huomioidaan ja palkitaan huippuosaajia sekä erityisiä onnistumisia ja aikaansaannoksia. Jokainen VTT-läinen voi ehdottaa palkkionsaajaa ja näin varmistetaan, ettei mikään huippusuoritus jää huomioimatta. Yhdessä luomme vaikuttavuutta ja osaamista niin VTT:llä, asiakkaillemme kuin yhteiskunnallisestikin.

Työn ja vapaa-ajan tasapainosta tulosta

Työ on osa elämää, eikä kaikille sovi samat työajat, siksi VTT:llä on mahdollisuus joustavaan työaikaan sekä etätyöhön. Pääset myös verkostoitumaan kollegoiden kanssa tuetun harrastetoiminnan kautta - VTT:llä löytyy harrastekerhoja valokuvauksesta kuntonyrkkeilyyn. Jokaiselle VTT:läiselle kuuluu liikunta- ja kulttuuriharrastustuki sekä mahdollisuus käyttää henkilökunnan ilmaisia kuntosaleja, joita löytyy kaikilta toimipaikkakunniltamme. Myös lakisääteistä pidempi loma tukee työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

​​