Sign In

Uusia turvallisuusratkaisuja suojaamaan kyberhyökkäyksiltä

23.2.2016

VTT koordinoi Suomessa n. 9 M€:n Tekes-rahoitteista kyberturvallisuuden SASER-tutkimushanketta, jonka tuloksena syntyneitä kansainvälisen tason verkkojen kyberturvallisuusratkaisuja ja -osaamista hyödynnetään kehitettäessä uusia tuotteita ja palveluja.

Suomen osaaminen kyberturvallisuusasiantuntijana korostui siirtoverkkojen nopeuteen ja laatuun keskittyneessä Euroopan Celtic-Plus-ohjelman SASER (Safe and Secure European Routing) -lippulaivahankkeessa.

Kyberhyökkäysten testausympäristö yritysten tuotekehityksen tueksi


Projektissa luotiin perusta VTT:n Cyber War Room -kyberturvallisuustestaus- ja -harjoitusympäristölle, johon kuuluu mm. täysin kaikesta muusta tietoliikenteestä eristetty pienois-internet -ympäristö. War Roomissa testattavia laitteita tai ohjelmistoja, jopa kokonaisia hallintajärjestelmiä, kohtaan voidaan tehdä hallittuja kyberhyökkäyksiä todellisen kaltaisessa suljetussa ympäristössä.

"Yritysten liiketoiminta saa selkeän etulyöntiaseman, kun turvallisuus on varmistettu tuotteissa ja palveluissa. Kuluttajalle tämä tietää luotettavampia palveluja niin tieto- ja viestintätekniikassa kuin niitä hyödyntävissä korkean teknologian tuotteissa", toteaa johtava tutkija Reijo Savola VTT:ltä.

Uusia työkaluja kyberturvallisuuden hallintaan


VTT kehitti hankkeessa Metrics Visualization System -työkalun riskiohjautuvaan tietoturvan parantamiseen mittaamisen perusteella. "Näin tietoverkkojen poikkeavuudet havaitaan entistä nopeammin, kun havainnointia kohdistetaan ja tietoturvakontrolleja liitetään kriittisimpiin toimintoihin", sanoo johtava tutkija Pekka Savolainen.

SASERissa kehitettiin myös uusia havainnointi- ja suojaratkaisuja ns. man-in-the-middle -hyökkäyksille, jotka ovat yksi vaikeimmin torjuttavista hyökkäyksistä ja vakava uhka digitaaliselle kaupankäynnille.

Uutta liiketoimintaa kyberturvallisuudesta


SASER-hankkeen suomalaiskonsortion yritykset 2NS Second Nature Security, EXFO, MPY Palvelut Oyj ja Intel Security luovat uutta liiketoimintaa yhteistyössä VTT:n kanssa.

"Projektissa tehty vahva yhteistyö auttoi meitä kehittämään tietoturvan tilannekuvan seurantaan tarkoitettua Morpheus-tuotettamme monipuolisemmaksi, ja sitä kautta olemme pystyneet luomaan uutta liiketoimintaa", toteaa suomalaisen kyberturvallisuusalan yrityksen 2NS toimitusjohtaja Mika Holmberg.