Sign In

Asiakkaiden kokemuksia VTT:n hankkeista

 

VTT tuottaa kasvua – tutkitusti

 VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista:

  • 88 % koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta
  • 68 % arvioi, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen
  • 66 % kertoi, että hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa
  • 58 % totesi, että VTT-hanke paransi kilpailukykyä
  • 69 % koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa
  • 51 % kertoi hankkeen edistäneen kansainvälisiin verkostoihin kytkeytymistä
  • 45 % kertoi VTT-hankkeen edistäneen heidän markkinointiaan
  • 40 % kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja prosesseja
  • 26 % otti hankkeen tuloksena käyttöön kokonaan uuden teknologian
  • 14 % ilmoitti, että hankkeen tuloksena syntyi uusi liiketoimintakonsepti tai ansaintamalli


Lähde: Feelback Group, VTT:n asiakastutkimus, 2017 (asiakkaat, Suomi)

Ota yhteyttä