Sign In

Lumikuormien aiheuttamat sähkökatkot

 

VTT:n anturiratkaisulla voidaan seurata reaaliaikaisesti sähkölinjoille kertyvää lumimäärää. Ratkaisu tuo huomattavia kustannussäästöjä sekä käyttövarmuutta, kun ongelmia voidaan ennakoida ja korjaustoimet kohdistaa täsmällisesti.

Lumikuormien kertymistä on seurattu aikaisemmin helikopterilentojen avulla. Nyt kunnossapitotarvetta voidaan ennakoida tehokkaasti asentamalla antureita sähkölinjojen riskikohtiin. Lumikuormien kertymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti web-pohjaisesta palvelusta. Korjaustoimet voidaan kohdistaa täsmällisemmin ongelmakohtiin ja vähentää linjavaurioita sekä ehkäistä sähkönjakelun katkeamisia.

Anturit perustuvat uuteen teknologiaan, jonka VTT patentoi EU:n lisäksi Venäjällä, Kanadassa ja USA:ssa. Menetelmä yhdistää langattoman tiedonsiirron, energiaomavaraisen mittauksen ja reaaliaikaisen online-tiedonsiirron pienikokoiseen ja nopeasti asennettavaan pakettiin. Laite on rakennettu sähköjohdoissa yleisesti käytettävän lintupallon sisään, jolloin asentajilla on jo toimivat työkalut ja menetelmät valmiina.

Ratkaisu on nyt koekäytössä E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n kanssa Kajaanin seudulla.