Sign In

Puupohjainen diesel koeajossa

 

UPM, VTT ja VV-Auto Group aloittivat keväällä 2013 kotimaisen uusiutuvan dieselin ensimmäiset koeajot liikenteessä. Biopolttoaineen jalostuksesta vastaa UPM, koeajoista VTT ja autoista VV-Auto Group.

UPM BioVerno -dieseliä on aiemmin tutkittu lyhytaikaisissa moottori- ja ajoneuvokokeissa muun muassa VTT:llä.

Keväällä alkaneissa liikennekoeajoissa tutkitaan UPM:n uusiutuvan dieselin pitempiaikaisia vaikutuksia auton moottoriin, päästöjä ja kulutusta.

Koeajot ovat osa VTT:n koordinoimaa laajempaa hanketta, jolla kannustetaan yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja.

Koeajoautoina ovat uudet Volkswagen Golf 1.6.TDI DSG-automaatti -mallit. Uusi Golf on saanut ”Vuoden Auto 2013” -arvonimen maailman johtavilta auto- ja liikennetoimittajilta. VTT:n kokeneet testikuljettajat ajavat koeajojakson aikana UPM BioVerno -autoilla pääkaupunkiseudulla ja keräävät noin 20 000 kilometrin ajon aikana tietoja analysointia varten.

UPM:n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee autoilun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Korkealaatuinen biopolttoaine valmistetaan metsäteollisuuden tähteistä, eikä tuotannossa käytetä ruoaksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno soveltuu kaikkiin dieselautoihin.

UPM alkoi vuonna 2012 rakentaa maailman ensimmäistä biojalostamoa, joka valmistaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä. Lappeenrannan jalostamo valmistuu vuonna 2014 ja sen tuotantokapasiteetti on 100 000 tonnia eli 120 miljoonaan litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa.