Sign In

Sisäilman laatuun parannusta uusilla ratkaisuilla

 

VTT on kehittänyt nykyistä tehokkaampia ilmansuodatinratkaisuja, joilla sisäilman pienhiukkasista saadaan poistettua 90 %. Uudet suodatusratkaisut voidaan lisätä jo olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin muuttamatta niiden rakennetta tai kokoa.

Pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa toistatuhatta ennenaikaista kuolemaa. Pääosin niille altistuminen tapahtuu sisätiloissa. Vaikeimpia sisäilmaongelmia aiheuttavat rakennusten kosteus- ja homevauriot, joiden epäpuhtauksille altistuu ympäristöministeriön mukaan päivittäin noin 600 000–800 000 suomalaista. Huonokuntoisimpia ovat päiväkodit, koulut ja sairaalat. Kosteus- ja homevaurioiden terveyteen liittyvien kustannusten taso liikkuu 23–953 miljoonan euron lukemissa, todetaan Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 1/2012.

Sisäilman laatua voidaan parantaa huomattavasti kehittämällä perinteisiä ilmanvaihtojärjestelmiä. Laiteratkaisut koostuvat ilmanvaihdon keskuskoneen ja huoneiden tuloilmalaitteiden suodatusratkaisuista. VTT:n kehittämät ratkaisut eivät muuta IV-järjestelmien perusrakennetta eivätkä lisää niiden kokoa, ilmavirtaa eivätkä energiankulutusta merkittävästi. Käyttökulujen arvioidaan olevan vuodessa korkeintaan 10 €/m2.

Uusilla ratkaisuilla sisätilojen pienhiukkasten määrä saadaan laskemaan nykytasoon verrattuna 10 prosenttiin. Samoin haitallinen otsoni eliminoituu tehokkaasti. Ratkaisu tuo helpotusta mahdollisesti myös homeongelmiin.

Ilmanvaihtokoneen suodatusratkaisussa tuloilman suodattimena käytetään elektreettikuitusuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen yhdistelmää, jossa hiukkasten suodatusta tehostetaan hiukkasten sähköisellä varaajaosalla. Tuloilmalaitteina käytetään ns. aktiivipalkki-tyyppisiä laitteita, joihin on lisätty sisäilman hiukkassuodatusratkaisu.

Tuloilmalaiteratkaisu koostuu laitteen sisälle tulevasta hiukkasten keräysosasta ja laitteen ulkopuolelle, pohjalevyn alapuolelle tulevasta hiukkasten varausosasta. Tuloilmalaiteratkaisussa huoneilmaa puhdistetaan kierrätysperiaatteella, jossa tärkein sisäilman puhtauteen vaikuttava suure on ns. tehollinen ilmavirta (erotusasteen ja ilmavirran tulo eli hiukkasvapaan ilman määrä).

VTT on kokeillut myös käytännössä molempien ratkaisujen toimivuutta mm. toimistoympäristössä. Mittaustulosten mukaan sisäilman pienhiukkaspitoisuuden 90 % alentamistavoite on realistinen. Sisäilman otsonipitoisuuden alenema oli mittausten mukaan n. 75 %.

Seuraavaksi kokeillaan laajemmassa hankkeessa tuloilmalaiteratkaisulla saavutettavaa sisäilman laatua toimisto- ja kouluympäristöissä mm. pääkaupunkiseudulla. Tämän hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Ota yhteyttä