Sign In

Suomesta design-selluloosatuotteiden edelläkävijä

 

Vahvaa muotoiluosaamista ja uusimpia selluloosateknologioita yhdistämällä Suomessa voi pian syntyä kaupallisesti menestyviä brändituotteita. VTT, Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat käynnistäneet laajan design-selluloosatuotteiden tutkimushankkeen uusien liiketoimintamallien ja kaupallisten ekosysteemien kehittämiseksi Suomeen.

VTT:n, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen korkeakoulun yhteisessä Design Driven Value Chains in the World of Cellulose -tutkimushankkeessa (DWoC) kehitetään selluloosapohjaisia tuotteita, jotka sopivat sekä teknisiin tekstiileihin että kuluttajatuotteisiin. Teknologiaa voivat hyödyntää myös esimerkiksi lääke-, elintarvike- ja autoteollisuus.

Hanke tähtää uuden bisnesekosysteemin ja spin-off-yritysten luomiseen.

Hankkeessa yhdistetään suomalainen design-osaaminen uusimpaan teknologiakehitykseen ja hyödynnetään selluloosan erikoispiirteitä niin, että tuotteissa yhdistyvät muun muassa puuvillan ja polyesterin parhaat ominaisuudet. Tekstiilien kierrätettävyys ja yksilöllinen valmistus ovat esimerkkejä ominaisuuksista, jotka voidaan toteuttaa uusien valmistustekniikoiden avulla sekä hyödyntämällä nanoselluloosaa kuidun rakenneosana.

VTT on kehittänyt teollisen prosessin, jolla selluloosakuidut yhdistetään langaksi ilman liuotusprosessia. Lisäksi VTT:ssä on kehitetty tehokkaita tapoja valmistaa vaahtorainausmenetelmällä erityyppisiä kankaanomaisia materiaaleja. Tulevaisuudessa menetelmien yhdistäminen tekee mahdolliseksi yksilöityjen kuiturakenteiden ja tekstiilituotteiden valmistamisen tehokkaasti jopa 3D-tulostuksella.

Käynnissä on projekteja, joissa pyritään korvaamaan märkäkehruu suulakepuristusteknologialla. Tavoitteena on kehittää myös tekstiilien valmistusmenetelmiä, joissa korvataan monivaiheiset kudonta- ja neulontavaiheet menettämättä tekstiilin tärkeitä ominaisuuksia, esimerkiksi laskeutuvuutta.

Nykyään selluloosamuuntokuitujen osuus tekstiiliteollisuuden raaka-aineista on vain kuusi prosenttia. Maailman puuvillasta pystyttäisiin korvaamaan 20 % muuntamalla Suomen nykyinen hakkuuylijäämä kuiduksi. Suomen nykyisestä hakkuuylijäämästä (25–30 miljoonaa kuutiopuumetriä/vuosi) voitaisiin valmistaa 5–6 miljoona tonnia kuitua. Jos puuvillakuidun tuotanto vähenisi vastaavasti, hiilidioksidipäästöt vähenisivät 120–150 miljardia tonnia ja peltoalaa vapautuisi 18–25 miljoonan ihmisen ruoan tuotannolle. Lisäksi aavikoituminen vähenisi noin 10 %:lla.