Sign In

Tulevaisuuden elintarviketehdas hyödyntää biomassaa

 

Biotalouden edistäminen eli uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää, että elintarviketeollisuus arvioi uudestaan raaka-aineiden hyödyntämistavat ja verkottuu muun teollisuuden kanssa. Suuri osa parhaista ainesosista päätyy tällä hetkellä rehuksi ja kaatopaikoille.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja korkean jalostusarvon tuotteiden, kuten elintarvikkeiden valmistaminen, on keskeinen tehtävä matkalla kohti biotaloutta. Biotalouteen liittyvät muutokset on Euroopan ja Suomen tavoitteissa nostettu korkealle.

Biotaloudessa on kyse tulevaisuuden teollisuussektorista, joka syntyy biomassan jalostamisesta. Ominaista sektorin toiminnalle ovat resurssitehokkuus, jalostusarvon maksimoiminen, kierrätys, tiukka integraatio energiantuotantoon sekä kyky rakentaa uutta yli nykyisten sektoreiden.

Biotalous haastaa teollisuuden poikkiteknologiseen yhteistyöhön. Toimialojen rajat hämärtyvät, ja syntyy uudenlaisia arvoverkkoja, kun elintarvikealan yritykset ja esimerkiksi koneenrakentajat, kemian yritykset, energia-alan ja logistiikan osaajat tiivistävät toimintaansa.

Väestön ylipaino ja elintapasairaudet edellyttävät elintarvikeraaka-aineiden uudelleenarviointia. Tällä hetkellä suuri osa terveyden kannalta parhaista raaka-ainekomponenteista päätyy eläinten ravinnoksi ja kaatopaikoille. Viime vuosisatojen aikana elintarvikkeiden raaka-ainejakeita opittiin puhdistamaan, mutta samalla vähennettiin terveyden kannalta tärkeitä komponentteja.

Elintarviketeollisuuden uusien arvoketjujen, bisnesmallien ja tuotantoprosessien kehitystyö on mukana VTT:n Tie biotalouteen -kärkiohjelmassa. Tutkimus keskittyy kasvipohjaisten elintarvikkeiden, uusien kuitupitoisten tuotteiden, biokemikaalien ja pakkausmateriaalien kehittämiseen.

Ota yhteyttä