Sign In

Turvallisuutta liikenteeseen älykkäillä liikennepalveluilla

 

VTT:n johdolla on tutkittu eurooppalaisessa älykkään liikenteen hankkeessa, miten älypuhelimiin, navigaattoreihin ja muihin jälkiasennettaviin tai kannettaviin laitteisiin liittyvät kuljettajan tukipalvelut vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Kuljettajat löysivät liikennepalvelujen ansiosta nopeampia ja ruuhkattomampia reittejä eivätkä vahingossa ajaneet ylinopeutta. Myös polttoainekustannukset pienenivät.

VTT:n koordinoima, nelivuotinen TeleFOT on 15 miljoonan budjetillaan yksi Euroopan suurimmista älyliikenteen hankkeista. Hankkeen toiminnallisten kenttäkokeiden tuloksena syntyi ainutlaatuinen tutkimusaineisto, jonka perusteella selvitettiin, miten palvelut vaikuttavat kuljettajan mielipiteisiin ja ajokäyttäytymiseen sekä sitä kautta liikkumiseen, liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja ympäristöön.

Useat kannettavien laitteiden kautta tarjolla olevat älyliikenteen palvelut ovat jo liikkujien arkipäivää, mutta tietoa niiden todellisista vaikutuksista esimerkiksi liikenneturvallisuuteen ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Tutkimus perustui laajoihin kenttäkokeisiin, joissa lähes 3000 kuljettajaa ajoi yhteensä yli 10 miljoonaa kilometriä kahdeksassa Euroopan maassa. Testikuljettajia EU:n rahoittamaan hankkeeseen värvättiin Suomen lisäksi Ruotsista, Saksasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Kreikasta, Italiasta ja Espanjasta. Vajaasta 3 000 kuljettajasta suomalaisia oli yhteensä 360.

Testattavina palveluina olivat mm. navigointi, taloudellisen ajon tuki, ylinopeusvaroitus sekä ajantasainen liikennetieto. Tutkituista laitteista erityisesti navigaattori ja liikennetietojärjestelmät tehostivat matkoja siten, että kuljettajat löysivät nopeampia ja ruuhkattomampia reittejä. Taloudellisen ajon järjestelmät ohjasivat kuljettajat päästöjen kannalta paremmille reiteille ja taloudellisempaan ajotapaan.

Suomalaisessa osatutkimuksessa nähtiin bussiliikenteen osalta, miten taloudellisen ajon tukijärjestelmän avulla polttoaineen kulutus pieneni ja samalla ylinopeus väheni, mikä parantaa myös liikenneturvallisuutta. Merkittävää on myös se, että järjestelmät kautta linjan vähensivät ajamiseen liittyvää stressiä ja epävarmuutta sekä lisäsivät turvallisuuden ja mukavuuden tunnetta kaikissa kokeessa mukana olleissa maissa. Liikkumisen kannalta tulokset olivat kaikilla järjestelmillä positiiviset.

Euroopan komissio palkitsi hanketta VTT:llä koordinoineen erikoistutkija Petri Monosen iMobility Award -tunnustuspalkinnolla erinomaisesta älyliikenteen käyttöönoton edistämisestä.