Sign In

Uudenlainen kaasuanturi kannettaviin laitteisiin

 

Eurooppalaisessa projektissa kehitetyt kaasuanturit antavat teollisuudelle mahdollisuuden valmistaa merkittävästi nykyistä edullisempia ja pienempiä mittalaitteita. Niiden nopeus ja herkkyys ovat yhtä hyviä tai jopa parempia kuin markkinoilla olevissa laboratoriokäyttöön soveltuvissa mittalaitteissa.

Herkillä, kannettavilla mittalaitteilla voi mitata ympäristön hyvin pieniä kaasupitoisuuksia. Sovelluskohteita on tulevaisuudessa runsaasti esimerkiksi terveydenhuollossa ja ilmansaasteiden seurannassa. Turvallisuussektorilla teknologiaa voidaan hyödyntää terrorismin torjunnassa ja työtilojen monitoroinnissa.

MINIGAS-projektissa toteutettiin kaksi laitetta, joista toisella voi mitata ilman hyvin pieniä metaanikaasupitoisuuksia ja toisella hiilidioksidin ja vesihöyryn pitoisuuksien nopeita muutoksia haastavissa ilmastonmuutokseen liittyvissä tutkimuksissa. Kannettavien mittalaitteiden suorituskyky vastaa markkinoilla tällä hetkellä olevien laboratoriokäyttöön suunniteltujen tuotteiden suorituskykyä.

VTT kehitti projektissa pienikokoisiin optisiin antureihin soveltuvaa integrointiteknologiaa hyödyntämällä muun muassa LTCC-keraamipakkausta.

Useat mittaustekniikka-alan yritykset ovat käynnistämässä uuteen teknologiaan perustuvaa tuotantoa. Pisimmällä on suomalainen Gasera Oy, joka jo hyödyntää projektissa kehitettyjä osia nykyisissä kaasuantureissaan. Yrityksen tavoitteena on tuoda teknologiaan perustuvia uusia tuotteita markkinoille kolmen vuoden kuluessa. Myös mittalaitetoimittajat Selex (Italia) ja Dräger (Saksa) sekä LED-komponenttien kehittäjä ja valmistaja IOFFE (Venäjä) ovat lanseeraamassa uusia tuotteita lähivuosina.

Ota yhteyttä