1. IoT –kenttään erikoistunut anturi/sensori/mittaustekniikka

Kasvuteemat: Digitalisaatio

TARVE

Teollisen  ja esineiden internetin ratkaisut tarvitsevat runsaasti erilaisia energiaomavaraisia sensoreita ja mittalaitteita, joiden keräämää dataa voidaan jalostamalla ja analysoimalla muuttaa uusiksi lisäarvopalveluiksi.


NYKYTILA JA ETENEMINEN

Suomen erikoistunut ja uudistuva  elektroniikkateollisuus
Ekosysteemi rakentuu vahvaan osaamiseen ja ydintoimijoiden varaan. Espoossa toimijoita ovat VTT ja Aalto, ja yhteistyötä syvennetään mikroteknologioiden kaupallistamisessa ja teollistamisessa. Oulun ekosysteemin ydintoimijat ovat VTT ja Oulun yliopisto.

Yhteistyö rakentuu vahvan PrintoCent-yhteistyön pohjalta (43 teollisuusjäsentä), jonka tavoitteena on teollistaa, pilotoida, demonstroida ja  valmistaa painetun elektroniikan ja älykkyyden tuotteita. Ekosysteemiin liittyy kiinteästi 5g-pilot-ympäristöt sekä Espoossa että Oulussa. Verkkoteknologia on keskeisessä roolissa IoT-ratkaisuissa. Ekosysteemiin liitetään mukaan myös muut yliopistot.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018

Rakennetaan uudistuvan elektroniikkateollisuuden ekosysteemi, jossa hyödynnetään vahvaa suomalaista osaamista. Käynnistetään Tekesin Challenge Finland -hanke. Luodaan laaja kasvuohjelma yhdessä yritysten kanssa Tekesiin.

Ekosysteemin ydin rakennetaan vahvojen teknologia- ja tuoteyritysten, huippututkimuksen ja kansainvälisen tason tutkimus-, kehitys- ja pilotympäristöjen varaan.

Ekosysteemit ja verkostot pystyvät synnyttämään uusia innovatiivisia yrityksiä, joissa on potentiaalia kasvaa merkittäviksi toimijoiksi IoT-kentässä erityisesti sensoriteknologioiden alueella.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00