1. Kilpailukykyä ja kv-kasvua kotimaiselle valmistavalle pk-sektorille

Kasvuteemat: Älykäs teollisuus ja yhteiskunta

TARVE
Suomi tarvitsee jatkossakin valmistusta kotimaassa. Tällä hetkellä teknologiateollisuuden yritykset työllistävät suoraan yli 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä.
Iso osa tuotteista on saatava vientimarkkinoille. Pk-sektorin osuutta kokonaisviennistä tulisi kasvattaa.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Tuottavuusloikka
PK-sektorin tuottavuusloikka saadaan aikaan panostamalla tuotannon simulointiin ja automaatioon keskittyviin ratkaisuihin. Tuottavuuden tehokkuuden merkittävä parantaminen mahdollistaa yritykselle ison yksittäisen loikan, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta ja työllistämismahdollisuuksia

VTT:llä jo kansainväliseltäkin tasolta referenssejä, joissa tuottavuutta on oikeiden automaatio- ja tuotannonoptimointiratkaisuiden avulla voitu tehostaa jopa 50 %.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Kehitetään Try FastFail Fast -toimintatapamalli, jonka avulla pystytään nopeasti demonstroimaan ja tekemään oikein kohdistuvia valintoja laajempiin kehityshankkeisiin. Pilotoinnit tehdään yritysten ja asiantuntijaverkoston laatimien uuden-tyyppisten co-creation-mallien avulla - fokuksena valmistavan pk-teollisuuden digitalisaatio.

Erityisesti kohteena pk-yritykset, joilla on valmiuksia omiin kehityspanostuksiin ja halukkuutta kv-vientiin. Hyödynnetään tehokkaasti Team Finland -verkostoa sekä FinPron kasvuohjelmaa.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00