1. Vahva suomalainen biotalousklusteri nojaa uusiin lisäarvotuotteisiin

Kasvuteemat: Bio- ja kiertotalous

​​

TARVE
Tulevaisuudessa biotalouteen perustuva vienti tulee perustumaan metsävarantojen tehokkaaseen hyödyntämiseen uusiksi lisäarvotuotteiksi ja metsäsektorin uusiutumiseen ja yhteistyöhön yli perinteisten toimialarajojen. Kotimaiset arvoketjut tarvitsevat täydennystä niin ulkomaisista yrityksistä kuin uusista
start-upeista ja pk-sektorin toimijoista.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Tulevaisuuden lupaavimmat kuitutuotekonseptit
Suomesta voi tulla maailman johtava biotalousmaa uusien innovatii-visten kuitutuotteiden alueella. Tämä vaatii innovaatiotoimijoiden ja liikeyritysten yhteistä näkemystä. Houkuttelevia liiketoimintamahdolli-suuksia on useita:

  • Muovattava kartonki elintarvikepakkauksiin
  • Puupohjaiset ja poistotekstiili-kuidut
  • Kuitukomposiitit
  • Ultrakevyet kuiturakenteet
  • Selluloosan ja sen johdannaisten käyttö kemikaaleina ja kalvomateriaaleissa

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Kehitetään resurssi- ja materiaalitehokkaita puhtaita prosesseja uusien kuitu- ja muiden lisäarvotuotteiden valmistamiseksi.

Uudet tuotantomenetelmät demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa. Uudet tuote- ja sovelluskonseptit valitaan markkina- ja tarvelähtöisesti.

Toimitaan Team Finland -verkostossa ja tehdään yhteistyötä FinPron Uudet biotuotteet -kasvuohjelmassa.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00