2. Kasvua arktistien ja kylmien olosuhteiden teknologian avulla

Kasvuteemat: Älykäs teollisuus ja yhteiskunta

TARVE
Arktisilla alueilla on maailman suurimmat hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarannot, mineraalivarannot sekä potentiaaliset uudet laivareitit. Arktisesta alueesta voi kehittyä Euroopan suurin investointikohde. Markkinoiden kokonaisarvon arvio vuoteen 2020 mennessä on n. 240 miljardia euroa. Vuonna 2017 astuu voimaan polaarikoodi,
jossa annetaan polaarialueilla purjehtiville aluksille muilla alueilla purjehtivia aluksia tiukempia turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Koeympäristö Pohjanlahdelle
Pohjanlahti on monta kuukautta jäässä, mikä mahdollistaa testien skaalauksen laboratoriosta täyteen mittakaavaan. Visiona on, että Suomesta tulee maailman johtava maa arktisten ratkaisujen pilotoinnissa merenkulkuun, arktisiin operaatioihin ja öljyntorjuntaan. Pohjanlahdella on meneillään 10 suurta hanketta suomalaisten yritysten, öljyntuottajien sekä pohjoisen ulottuvuuden liikennöitsijöiden kanssa.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Laitteiden turvallinen ja tehokas käyttö sekä ihmisten selviytyminen kylmissä olosuhteissa vaativat erityis-osaamista ja ratkaisujen todentamista todellista tilannetta vastaavin keinoin. VTT:n, Suomen yliopistojen ja yritysten osaaminen on useilla alueilla huippuluokkaa ja nämä luovat pohjan viennin kasvattamiselle sekä alan suomalaisen teollisuuden kasvulle.

VTT kehittää yhteistyöverkostostaan dynaamisen ekosysteemin (Pohjanlahden kehitysympäristön), jota yritykset voivat hyödyntää. Ekosysteemi nopeuttaa kylmiin olosuhteisiin laitteita, järjestelmiä sekä riskien hallintaa ja energiaa tuottavien yritysten kasvua ja vientiä.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00