2. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja cleantech-viennin kasvua

Kasvuteemat: Bio- ja kiertotalous

TARVE
Suomi on energia- ja ilmastostrategiassaan sitoutunut vuodelle 2020 asetettujen kansallisten päästötavoitteiden saavuttamiseen. Uusiutuvan energian merkitys kasvaa globaalisti. Kasvihuonekaasujen, synteesikaasun ja synteettisen maakaasun käyttö raaka- aineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. C1-kemian avulla kasvihuone-
kaasuista voidaan valmistaa korkean jalostusasteen tuotteita.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Osaamisyhdistelmien avulla edelläkävijyyttä ja ylivoimatekijöitä

Kemiallisia, termisiä ja bioprosesseja integroimalla voidaan kehittää innovatiivisia ja joustavia prosessiratkaisuja, joilla on globaalia kysyntää. Esimerkkejä ratkaisuista ovat:

  • CCS ja CCSU (Carbon Capture and Storage and Use)
  • Jätteiden kaasutus synteesikaasuksi ja tuotekaasun konvertoiminen kemikaaleiksi ja polttoaineiksi
  • Kaasufermentaatio biopolttoaineiksi ja rehuksi
  • Levien hyödyntäminen biodieselin ja arvokomponenttien tuotossa
  • Tuuli- ja aurinkoenergian varastointi C1-yhdisteisiin.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018

Kehitetään prosesseja savukaasujen, synteesikaasun, hiilidioksidin ja metaanin hyödyntämiseksi raaka-aineena kemikaalien, polttoainekomponenttien ja muiden lisäarvo-tuotteiden tuottamiseksi.

Kehitetään menetelmiä ja integroituja prosesseja  uusiutuvan energian varastointiin hyödyntäen C1-kemiaa.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00