3. Digitaalisen terveysteknologian kehitysympäristö

Kasvuteemat: Digitalisaatio

TARVE

Väestön ikääntyminen, krooniset sairaudet ja terveydenhuollon kustannusten globaali kasvaminen luo tarpeen uuden teknolo-gian hyödyntämiselle. Digitalisaatioon pohjautuva teknologia mahdollistaa uudet ennaltaehkäisevät hoitomuodot, sairaalahoidon tehostumisen ja kotihoidon lisääntymisen
uusien palvelumuotojen kautta.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN 

Digitaalinen terveysteknologia: Vahvat taustatekijät mahdollistavat nopean lähdön
TEMin johdolla Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia muodostaa vahvan lähtökohdan kasvun toimenpiteiden määrittämiselle.

Team Finland Health on vahva verkosto digitaalisen terveysteknologian kehitystoiminnan vauhdittamiselle yritysten ja julkisen toimijoiden yhteistyönä.  Suomessa on erittäin vahva osaamispohja ICT- ja elektroniikka-alueilla sekä myös hyviä pilot-esimerkkejä laajoista digitaalisen terveysteknologian hankkeista.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018

Rakennetaan vahva kansallinen digitaalisen terveyden kehitysympäristö, joka yhdistää toimialan kansainväliset yritykset, pk- ja start-up-yritykset, yliopistot ja tutkimus-laitokset sekä yliopistollisen keskussairaalaverkoston.

Käynnistetään TEMin kasvuohjelma terveysteknologian investointien houkuttelemiseen.

Rakennetaan systemaattisesti laaja EU- ja yrityshanke-portfolio, jonka kautta syntyy uusia tuotteita ja palveluita.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00