3. Liikenteen uusista palveluista ja automaatiosta vientiä ja hyvin-vointia Suomelle

Kasvuteemat: Älykäs teollisuus ja yhteiskunta

​​

TARVE
Liikenne on yhteiskunnan kannalta merkittävä toimiala. Suomen liikennemarkkinoiden arvo on n. 50 mrd. €, ja kansainvälisessä mittakaavassa puhutaan jopa 10 000 mrd. eurosta. Digitalisaatio tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla mm. ICT-alan toimijoille, sillä älykkäät liikennepalvellut
liittyvät keskeisesti datan siirtämiseen ja hyödyntämiseen sekä mobiililaitteisiin.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Liikkumisesta liiketoimintaa
Liikennesektorin liiketoimintamahdollisuuksien ja vientipotentiaalin hyödyntäminen vaatii yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin ja käyttäjien yhteiskehittämistä.

VTT:llä on erinomaiset kansainväliset verkostot sekä teknologia- ja liiketoimintaosaamista, joka kiihdyttää merkittävästi innovaatioiden jalostamista vientikelpoisiksi  tuotteiksi ja palveluiksi.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Suomi toimii kehitysalustana uusille ratkaisuille. Tätä varten tarvitaan public-private-partnerhip (PPP) -kehitysalustoja, joissa innovaatioita kehitetään oikeassa ympäristössä ja ekosysteemeissä (ml. tutkimus, yritykset, käyttäjät).

Samalla suomalaiset toimijat verkottuvat globaalien toimijoiden arvoverkkoihin co-creation ajattelumallin mukaisesti. Kaksi teknologiakärkeä (voivat olla samassa kehitysalustassa) ovat: Uudet liikkumispalvelut ja Tieliikenteen automaation testausekosysteemit.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00