4. Älykkäitä energiaratkaisuja clean-tech-vientiä kiihdyttämään

Kasvuteemat: Älykäs teollisuus ja yhteiskunta

TARVE
Ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa energialiiketoiminnan murroksen ja luo globaalin yli biljoonan euron vuotuiset markkinat.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN
Keskitetystä energian tuotannosta ollaan siirtymässä paikallisia uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään hajautettuun järjestelmään, jossa energian kuluttaja voi toimia myös energian tuottajana.

VTT:n osaamiseen perustuvia esimerkkejä:

  • SunZEB-konseptissa rakennukset syöttävät ylijäämäenergian kaukolämpöverkkoon
  • Bioöljyn tuotanto kaukolämpövoimalaitoksessa
  • VTT:n sähkömarkkinamallien käyttö tuulivoiman varatehon tarpeen arviointiin

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Energiajärjestelmien murros edellyttää uusien teknolo-gioiden, palvelujen ja toimintamallien yhdistämistä.

Tarvitaan alueellisten älykkäiden  energiaratkaisujen demonstrointia, jotta koko järjestelmän toimivuus voidaan osoittaa.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00