4. Jätteestä kasvua kiertotalouden keinoin

Kasvuteemat: Bio- ja kiertotalous

TARVE
Kiertotaloudessa nähdään Suomessa iso kasvun potentiaali.  Sitran arvion mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 - 2,0 miljardin euron arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä.  Kiertotalouden muuttaminen liiketoiminnaksi vaatii kuitenkin suuria muutoksia standardeihin, lainsäädäntöön, toimintatapoihin, liiketoimintamalleihin ja kuluttajien asenteisiin.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Kiertotalouden nousevat aihepiirit uuden teollisuuden taustalla

  • Mineraalien kierrätyskonseptit
  • Ravinteiden talteenotto ja kierrätys
  • Kierrätystekstiilit
  • Muovin kierrätys ja jalostus arvotuotteiksi kaasutusteknologian avulla
  • Kuitupohjaisten materiaalien kierrätys sekä kierrätyksen vaatimukset huomioiva suunnittelu ja muotoilu (Eco-design)
  • Elintarvikejätteen vähentäminen
  • Digitaalisuutta hyödyntävät palveluratkaisut  tavaran tehokkaaseen kierrätykseen

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Kehitetään tehokkaita kierrätyskonsepteja erityisesti mineraalien, tekstiilien, ravinteiden ja muovin kierrätykseen. Standardoinnin tueksi kehitetään suomalaiseen osaamiseen perustuvia älykkäitä erottelu-, mittaus- ja analysointiteknologioita. Hyödynnetään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia mm. uudenlaisten tavarankierrätyksen palveluiden kehittämiseen sekä kotitalouksien elintarvikehävikin vähentämiseen.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00