5. Pilotointi auttaa uudet bio- ja kiertotalouden innovaatiot nopeammin ja pienemmillä riskeillä kansainvälisille markkino

Kasvuteemat: Bio- ja kiertotalous

​​

TARVE
Biotalouden arvoketjut ovat tyypillisesti prosessi-valtaisia ja vaativat runsaasti investointeja.  Biotalous tarvitsee toteutuakseen pilotointi- ja demonstrointiympäristöjä, joiden avulla voidaan pienentää prosessien ylösskaa-
lauksen riskiä, nopeuttaa innovaatioiden markkinoille tuloa ja antaa yrityksille tietoa investointipäätösten tueksi.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Uusia suomalaisia vientituotteita pilotoinnissa
Tärkeitä demonstraatioesimerkkejä uusista tuotekonsepteista:

  • Liikenteen polttoaineet
  • Biokomposiitit
  • Kevyet rakenteet pakkauksiin, rakentamiseen ja kulkuvälineisiin
  • Jätteestä energiaa -konsepti
  • BTX-konsepti
  • Kierrätystekstiilit
  • Platform-kemikaalien tuotto fermentaatioreitin kautta

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Vahvistetaan suomalaista pilotointi-infrastruktuuria ja -osaamista vastaamaan biotalouden prosessien uusia tarpeita ja hyödynnetään näitä monipuolisesti erilaisissa kansallisissa ekosysteemihankkeissa.

Hyödynnetään TEMin tilaamaa Suomen pilotointi-infra-struktuurien selvitystä koko maan kattavan pilottipalvelu- ja osaamisverkoston rakentamisessa. Rakennetaan vahva yhteistyö parhaiden eurooppalaisten pilot-osaajien kanssa.
Kehitetään pk-sektorille helppo malli hyödyntää pilotlaitteita ja -osaamista.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00