6. Hilla – Uusi ketterä toimintamalli tutkimuksesta skaalautuvaan liiketoimintaan

Kasvuteemat: Digitalisaatio

TARVE
Suomalaisten yritysten pärjääminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa riippuu kriittisestä massasta, erottautumisesta ja toimitus-kyvystä. Tarvitaan yhteistyötä ja partneroi-tumista yhdistettynä erikoistumiseen ja liiketoimintamalleihin, jotka ovat perustana uusille ICT-riippuvaisille kasvaville ja
muotoutuville liiketoimintaekosysteemeille.

 

NYKYTILA JA ETENEMINEN

Tutkimuksen uusi toimintamalli – lineaarisesta mallista ketterään ja iteroivaan kasvumyllyyn
Hilla pilotoi uutta markkinalähtöistä tutkimuksesta liiketoimintaa -mallia, jonka tavoitteena on maksimoida ICT:n ja digitalisaation tutkimustiedon hyödyntäminen valituilla kasvuliiketoiminta-alueilla: langaton ICT, terveys, auto ja liikenne, perinteinen teollisuus. Nopein kasvupotentiaali on erikoistumisessa ja ketterässä nykyisten yritysten uudistumisessa: isoille yrityksille uusia erottautumistekijöitä ja tapoja skaalautua nopeammin. PK-yritysten on etsittävä paikka ja erikoistuminen uusissa liiketoiminta-arvoketjuissa. Start-up-yritysten innovaatioille ja kompetensseille on löydettävä asiakkaita.

 

TAVOITTEET 2016 - 2018
Jatketaan Tekes-rahoitteista Hilla-hanketta, jossa kehite-tään uutta ketterää toimintamallia, jolla  tutkimus-tuloksista saadaan jalostettua tehokkaasti ja nopeasti yrityksiin liikevaihtoa ja uusia tuotteita tai palveluita kansainvälisille markkinoille.

Tehdään Hilla-mallista Suomen innovaatiotoiminnan uudistumisen edelläkävijä.

Valmistellaan uusia hankkeita aiheen tiimoilta Horizon 2020- ja ECSEL-ohjelmiin sekä Suomen Akatemian ja EU:n aluehakuihin.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00