Sign In

Vapo Clean Waters - liiketoiminnan kehittäminen

- Palvelukonseptien kehittäminen uusille asiakassegmenteille

​Asiakas: VAPO Clean Waters (www.cleanwaters.fi)

 HAASTE

Vapon luonnonmukaisiin vesienkäsittelyratkaisuihin keskittyvän Clean Waters -startupin tarpeena oli luoda
ja kehittää palvelukonsepteja uusille asiakassegmenteille sekä rakentaa sidosryhmä- ja kumppaniverkostoa.

 RATKAISU

Työpajat, joissa 1) tarkasteltiin liiketoiminta-avaukseen liittyviä keskeisiä sidosryhmiä näiden merkityksen ja sidosryhmien kokeman arvon analysoinnin kautta, ja 2) täsmennettiin palvelukokonaisuutta kuvaamalla sen sisältämiä asiantuntijapalveluja sekä asiakasrajapinnassa toimimista ja asiakkaan kokemaa hyötyä. Lisäksi täsmennettiin asiakassegmenttejä ja -tarpeita Vapon ja VTT:n yhteistyönä toteuttaman asiakaskyselyn ja -haastattelujen perusteella.

 HYÖTY

VTT tuki Clean Waters -liiketoiminnan kehittämisen alkuaskeleita alkuvuodesta 2014 vuoden 2015 syksyyn. Yhteistyö edisti toimintaympäristön parempaa hahmottamista ja ymmärrystä, sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän suunnittelua, myyntiprosessin suunnittelua sekä palvelukokonaisuuden täsmentämistä.

 

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg Projektin ansiosta saimme sidosryhmistämme ja asiakkaistamme parempaa tietoa, jota pystyimme hyödyntämään palvelutarjooman täsmentämisessä ja verkostojemme ymmärtämisessä. Emme olisi itse näin systemaattisesti ja eri työkaluja hyödyntäen pystyneet analysoimaan käynnistyvään liiketoimintaamme liittyviä verkostoja. Clean Waters on Vapo Ventures -toiminnan ensimmäinen startup ja toimii mallina uusille startup- avauksille tulevaisuudessa.

Marika Ryyppö, Vapo Clean Waters, operatiivinen johtaja