Sign In

Kilpailukykyä asiakasyhteistyön ja palvelutarjoaman kehittämisellä

 

​Asiakas: HUB logistics Oy

 HAASTE

Miten avainasiakassuhteita ja palvelutarjoamaa tulisi kehittää strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta?

 RATKAISU
  • VTT:n asiantuntijoiden toteuttamat HUB logisticsin avainhenkilöiden ja avainasiakkaiden haastattelut, tulosten analysointi ja yhteenveto sekä ehdotus kehitystarpeista. Ratkaisua käsiteltiin ja työstettiin yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.
  • Asiakasymmärryksen syventäminen asiakasyhteistyön toimintatapojen ja potentiaalien kannalta sekä kokonaispalvelukonseptin kehittämiseksi.
 HYÖTY
  • Yrityksen johdolle syventynyt ymmärrys valittujen avainasiakkaiden tarpeista, kehitysnäkymistä sekä yhteistyön kehittämis- ja syventämismahdollisuuksista lyhyellä ja pitkällä jänteellä
  • Viitekehys asiakkuuksien arviointiin ja kehittämiseen strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta
  • Malli palvelutarjoaman kuvaamiseksi konepajateollisuuden asiakkuuksissa.


HUB logistics on logistiikkapalveluyritys, joka tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja materiaalien, tiedon ja pääomien hallintaan. ​