Sign In

Myynnin ja asiakasyhteistyön kehittäminen

 

Asiakas: Sabriscan Oy
  

 HAASTE

Miten edetään asiakkaan arvokumppaniksi valmennus- ja konsultointipalveluilla?

 RATKAISU
  • VTT:n asiantuntijoiden toteuttamat Sabriscanin asiakkaiden haastattelut, tulosten analysointi ja yhteenveto sekä ehdotus kehitystarpeista. Ratkaisu suunniteltiin ja käsiteltiin yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.
  • Asiakasymmärryksen syventäminen sekä asiakasyhteistyön toimintatapojen että palvelukonseptien sisältöjen kehittämiseksi. Näkemysmyynnin vahvistaminen.
 HYÖTY
  • Yrityksen johdolle laaja ymmärrys erityyppisten asiakkaiden tarpeista, kehitysnäkymistä ja yhteistyö-mahdollisuuksista
  • Näkemys erityyppisten asiakassuhteiden kipupisteistä ja kehittämiskohteista 

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg Projekti auttoi saamaan irti toiminnastamme teoreettisen näkökulman ja näkemyksen mitä aluetta meidän tulee kehittää viedäksemme liiketoimintaa kohti erinomaisuutta.

Ari Väisänen, Engineering Manager, Sabriscan Oy