Sign In

Pk-yrityksen kasvu ja prosessien tehostaminen

 

Asiakas: Tehokoneistus Oy, Suonenjoki

 HAASTE

Liiketoiminnan kasvattamisen uudet tuote- ja palveluavaukset, nykyisten prosessien tehostaminen ja tuotantotehokkuus.

 RATKAISU

 

Toimeksiannossa luotiin edellytyksiä nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan kasvattamiseen, avauksia uusien tuote- ja palveluideoiden toteuttamiseen (varaosaliiketoiminta, kuluttaja-business) sekä ratkaisuja tuotantotehokkuuden parantamiseen. Lisäksi kehitettiin varaosasien hinnoitteluun toimintolaskentapohjainen työkalu.

 HYÖTY
  • Uusia asiakasavauksia
  • Ratkaisut nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan lisäämiseen sekä hitsauksen ja koneistuksen tuotanto-tehokkuuden lisäämiseen
  • Varaosaliiketoiminnan kasvun mahdollistava nopea ja helppokäyttöinen hinnoittelutyökalu

Tehokkaita ratkaisumalleja ajan haasteisiin maalaisjärjen ja tutkimuksen tehokkaalla yhdistelmällä