Sign In

Pk-yrityksen kasvun ja kehityksen ideariihi

 

CNC MachiningAsiakas: Joensuun CNC-Machining Oy, Joensuu

 HAASTE

Yrityksen uudistumiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja tuotantotehokkuuden parantamiseen tähtäävien tavoitteiden ja kehitystoimenpiteiden ideointi yrityksen johdon kanssa.   

 RATKAISU
  • Yrityksen tilannekatsauksen pohjalta arvioitiin vaihtoehtoja ja toimenpiteitä liiketoiminnan kasvattamiseen.
  • Tarkastelu sisälsi myös omaan tuoteideaan liittyvää vaihtoehtojen tarkastelua. Lisäksi ideoitiin uusi ratkaisuja markkinointiin, yhteistyösuhteiden kehittämiseen, uusasiakashankintaan, palvelukehitykseen sekä tuotantotehokkuuden parantamiseen.
 HYÖTY
  • Näkymä uudesta kokonaistoimitukset-asiakas-toimialasta
  • Silmiä avaava ideariihi siinä missä ollaan hyviä, mitä pitää kehittää ja missä voidaan uudistua “paljon enemmän kuin mitä toivottiin; päästiin jokapäiväisestä urasta pois!”
  • Listaus tarkempaa suunnittelua vaativista kehitystoimenpiteistä