Sign In

Pk-yrityksen saumaton ja läpinäkyvä kehityspalveluverkosto

 

Asiakas: Defour

Projekti: Yritysryhmämuotoinen hanke, jonka partnereina olivat Defour Oy, Medilaser Oy, Medisize Oy, Tampereen Lääkärikeskus Oy Koskiklinikka, Tamlink Oy ja tukijana Tekes. Hankkeen yhteisenä päätavoitteena oli VTT:n asiantuntijoiden tuella kehittää yritysten kyvykkyyttä innovoida menestyksekkäästi ja hallitusti toisten yritysten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa.

 HAASTE

Loppuasiakkaiden T&K projektit edellyttävät uusien osaamisyhdistelmien luomista, verkostoyritysten sitouttamista tuotekehitysprojekteihin ja menettelyjä verkostossa kehitettävän ratkaisun konseptointikuvaukseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille kehityspalvelu ideasta valmiiksi tuotteeksi.

 RATKAISU
  • Verkottuneen toimintamallin rakentaminen erilaisten kehityspalveluiden tueksi.
  • Verkoston yhteisten palvelutoimitusprosessien määrittely.
  • Uusien työkalujen käyttöönotto tuotekonseptien toiminnalliseen kuvaamiseen ja luotettavuusriskien hallintaan.
  • Verkostoyritysten erilaisten roolien (strategiset kumppanit, avaintoimittajat ja alihankkijat) kuvaaminen.
  • Verkostoyritysten arviointikriteeristön muodostaminen.
 HYÖTY
  • Pk- yritykselle sopivien menettelytapojen löytyminen verkoston yhteisten toimituskokonaisuuksien hallintaan
  • Uudet tavat konseptin toiminnallisuuden kuvaamiseen ja verkoston yhteisen ymmärryksen rakentamiseen tehostavat tuotekehitysprosessin läpimenoa
  • Verkoston loppuasiakkaiden tarpeiden parempi huomiointi – parhaiten sopivat ratkaisut "ideasta valmiiksi tuotteeksi" kehityspalveluun