Sign In

Referenssit: Digitaalinen maailma

 

​​​​Anturit kutistuvat ja ovat pian kaikkialla

VTT:llä anturiteknologiaa on kehitetty pitkään erityisesti teollisuusprosessien hallintaan. Nyt kehitys käy kohti suorituskykyisiä, pienempiä, kevyempiä ja edullisempia antureita ja uusia sovellusalueita.

​ ​​​

​​​​Uusia ominai­suuk­sia lisätyn todelli­suuden sovelluk­seen

VTT tarjosi tärkeää taustateknologiaa ja osaamista vakaan, mallipohjaisen 3D-seurantamenetelmän kehittämiseen erillis- ja mobiililaitteille.

​ ​​​

​​​​Verkkoalusta palve­luiden yhteiskehit­tä­miseen käyttäjien kanssa

Kuluttajatutkimus toteutettiin
VTT:n Owela-työtilan avulla. Se on avoin ja innovatiivinen ympäristö, jossa kuluttajat voivat jakaa luovia ajatuksiaan.

​ ​​​

​​​​Mobiili huoltomies ja digitaaliset työkalut

Teollisuuden huoltotyössä tarvitaan paljon tietoa, kun huollettava laitekirjo on laaja ja koneiden elinkaari on pitkä. Virtuaalitodellisuudesta (VR), lisätystä todellisuudesta (AR) ja sosiaalisen median mobiiliratkaisuista kehitettiin huoltotyöhön sopiva kokonaisuus.

​ ​​​

​​​​Tulevaisuuden komentosillalta näkyy myös näkymätön todellisuus

VTT ja Rolls-Royce suunnittelivat, miten hinaajien, konttialusten ja öljynporauslauttojen huoltoalusten komentosilloilla toimitaan vuonna 2025.

​ ​​​

​​​​ToF-syvyyskameroihin perustuva älykäs järjestelmä valaistuksen hallintaan

VTT kehitti älykkään valaistuksenhallinta-ratkaisun, jossa hyödynnetään antureina Time-of-Flight-teknologiaan perustuvia syvyyskameroita.

​ ​​​

​​​​Kyberturvallisuu­den kehittäminen ja jalkauttaminen teollisuuteen (KYBER-TEO)

VTT:n vetämän KYBER-TEO-hankekokonaisuuden auttaa teollisuusyrityksiä mm. hankkimaan kyberturvallisia automaatio­järjestelmiä helpommin  ja kehittämään omia konsepteja, ohjeita ja käytäntöjä kyberturvallisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

​ ​​​

Mullistavia mahdollisuuksia langattomaan mittaamiseen

Zero Power Sensor Networks merkitsee vallankumousta langattomien anturiverkkojen alalla. Ratkaisu on askel kohti esineiden internetin ja teollisen internetin täysimääräistä hyödyntämistä. Sille on myös välittömiä sovelluskohteita esimerkiksi lääketieteessä, ympäristö- ja kiinteistöalalla.

​ ​​​

Sulautettua älykkyyttä koneisiin

VTT on kehittänyt MEMS-teknologiaa hyödyntävän AE-anturin. Tuotteen tärkeimpiä etuja ovat edullinen hinta, pieni koko ja matala virrankulutus, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi langattomissa anturiyksiköissä.

​ ​​​
Ota yhteyttä