Sign In

Mobiili huoltomies ja digitaaliset työkalut

 

Yhteistyökumppanit: DIMECC Oy, 3D Studio Blomberg Ltd, Bronto Skylift Oy Ab, KONE Oyj, Konecranes Oyj, Mevea Ltd, Wärtsilä Oyj Abp, Aalto-yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskus

 HAASTE

Teollisuuden huoltotyössä tarvitaan paljon tietoa, kun huollettava laitekirjo on laaja ja koneiden elinkaari on pitkä. Haasteena on, miten teollisuuden digitalisaatiota voidaan hyödyntää huoltotyössä niin, että kenttätyöntekijät saavat tarvitsemaansa tietoa ja että työntekijöiden hiljainen tieto saadaan näkyväksi.

 RATKAISU

Kehitettiin virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja sosiaalisen median mobiiliratkaisuja huoltotyöhön sopivaksi kokonaisuudeksi yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Ratkaisut kattavat yksilölliset tietotarpeet huoltotyön eri vaiheissa huoltoon valmistautumisesta työn raportointiin.

 HYÖTY

Uudet ratkaisut hyväksytään paremmin käyttöön, kun työntekijät ovat mukana kehittämässä sekä uusia työkäytäntöjä että niitä tukevia työvälineitä. Näin sekä työn tuottavuus että työtyytyväisyys kasvaa. Ratkaisut on kehitetty kansainvälisten yritysten laajan ja globaalin huoltotoiminnan tarpeista. Sovelluspohja on kuitenkin laaja, ja tuloksia voidaan soveltaa huollon lisäksi myös muihin teollisuuden työtehtäviin.

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg Lisätty todellisuus on todennäköinen huoltoteknikoiden arkinen työkalu. Sen täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä teknologiatoimittajien kanssa ja erityisesti sisäisten prosessien tukea.

Johtaja Riitta Partanen-Jokela, KONE Oyj

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg Tietojen handsfree-syöttö, tilannesidonnainen opastus ja sisällön jakaminen tarjoavat Konecranesin huoltopalveluille paljon mahdollisuuksia. Panostamalla käyttäjäkokemukseen voimme toimittaa työkaluja, jotka todella mullistavat huoltoteknikon työn.

Muotoilupäällikkö Johannes Tarkiainen, Konecranes